Kaddáfi odmieta francúzsky projekt pre Stredomorie

Na arabskom minisummite v meste Tripolis si líbyjský vodca uťahoval zo Sarkozyho, ktorý bol nútený svoj projekt Stredomorskej únie okresať tak, aby bol akceptovateľný pre ostatné krajiny Európskej únie.

“EÚ sa stará o svoju jednotu a iniciatíva nášho drahého priateľa Sarkozyho bola v Európe jasne odmietnutá. Podobne, ani Arabská liga nebude akceptovať, aby bola jej jednota narušená”.

“Ak chce Európa s nami spolupracovať môžu tak urobiť s Arabskou ligou alebo s Africkou úniou, ale nikdy nedovolíme, aby bola arabská alebo africká jednota podkopávaná”, pokračoval Kaddáfi. Únia Stredomoria je podľa neho odsúdená na zánik podobne ako Barcelonský proces alebo susedská politika, ktorú Európska únia uplatňuje aj na krajiny južného pobrežia Stredozemného mora, no do ktorej Lýbia nikdy nebola plne zaangažovaná.

Kaddáfi odkázal, že sa nezúčastní na konferencii o Únii Stredomoria, ktorá sa uskutoční 13. mája v Paríži. Neočakávajú sa na nej prijatie žiadnych formálnych rozhodnutí, ale krajiny by si mali napríklad ujasniť, či chcú do projektu zapojiť aj Izrael.

Na minisummite arabských krajín sa zišli prezidenti Alžírska, Sýrie, Tuniska, Mauritánie a premiér Maroka. Podľa alžírskych médií len dve krajiny podporujú Sarkozyho iniciatívu. Egypt, ktorému bolo prisľúbené prvé spolu-predsedníctvo a Tunis, kde má mať sídlo sekretariát únie.