Kam bude smerovať Európska únia budúci rok?

Zdroj: EurActiv.sk/Mirka Geistová

EurActiv.sk v predvianočnom čase 16. decembra zorganizoval Diskusiu o vývoji v Európskej únii a jeho dôsledkoch pre postavenie Slovenska. O svoje dojmy z doterajšieho a budúceho vývoja sa so zástupcami korporátnej a mimovládnej sféry a akademickej obce podelila premiérka Iveta Radičová, ktorá bola v uplynulých mesiacoch pri každom dôležitom rozhodovaní hláv štátov a vlád členských štátov (prehľad summitov, pdf) .

Diskusia podliehala pravidlu Chatham House a preto jej obsah nie je verejný.