Klaus: Členstvo v EÚ zatiaľ nebolo veľkým prínosom

Krátka správa:

Podľa Klausa nepriniesol vstup Slovenska a Česka do EÚ obom krajinám žiadne výrazné ekonomické efekty. Lisabonskú stratégiu, podľa ktorej sa Únia má stať v najbližších rokoch najkonkurencieschopnejším svetovým zoskupením, považuje za „lobistický proces nátlakovej skupiny“.

Európska tlač skepticky hodnotí novú stratégiu amerického prezidenta G. Busha v Iraku, ktorá okrem iného počíta s vyslaním ďalších 21 500 vojakov. Slovensko aj napriek novému plánu pomoci USA údajne neprehodnotí svoju stratégiu a svojich vojakov z Iraku stiahne.

Prudké posilňovanie koruny by sa mohlo stať prekážkou na ceste k euru, a to najmä vtedy, ak by sa opakovali intervencie NBS. Pre zavedenie eura v plánovanom termíne potrebuje Slovensko taktiež znížiť mieru inflácie, ktorá za rok 2006 dosiahla 4,5 %.