Komisár L. Andor: EÚ trvá na udržateľnosti ekonomického úspechu na Slovensku

Brusel 17. apríla (TASR) – Komisár EÚ pre sociálne záležitosti a začlenenie László Andor sa vo štvrtok (18.4.) zúčastní na veľtrhu práce Job Expo 2013 v Nitre. Očakáva sa, že komisár podporí slovenské úrady a vládu v ich iniciatívach na tvorbu pracovných miest a znižovanie nezamestnanosti mládeže a predstaví priority Európskej komisie (EK) v tejto oblasti.

Komisár v rozhovore pre TASR uviedol, že Slovensko navštívil už dvakrát, keď okrem Bratislavy sa na pozvanie podpredsedu EK Maroša Šefčoviča dostal aj do Košíc a zoznámil sa so situáciou Rómov na Luníku IX a v okolitých osadách. Problematika Rómov spadá do jeho kompetencie v agende pre začleňovanie a sociálne záležitosti.

"Tentoraz mám šancu spoznať aj strednú časť Slovenska," uviedol Andor v súvislosti s účasťou na veľtrhu práce v Nitre, kde prednesie predslov na tému tvorby nových pracovných miest a znižovanie nezamestnanosti.

Komisár v tejto súvislosti spresnil, že jeho úrad už vlani začal užšie spolupracovať so Slovenskom. Aj preto, že SR patrí medzi osem členov EÚ s najvyššou nezamestnanosťou mladých ľudí.

"Je to vysoký počet ľudí bez práce, najmä vo svetle ekonomických úspechov vašej krajiny za posledných 10 rokov, keď sa vám podarilo zvýšiť priemyselnú výrobu, prijať euro a vyhnúť sa recesii," opísal Andor stav, keď má SR v EÚ piatu najvyššiu nezamestnanosť mládeže.

Komisár dodal, že cieľom EK je zamerať sa na udržateľnosť ekonomického úspechu na Slovensku a zabezpečiť dôraznejšie investície do ľudského kapitálu so snahou zmieriť nerovnováhu medzi jednotlivými regiónmi. Podľa jeho slov by sa zóna prosperity zo západu Slovenska mala rozširovať aj do ostatných oblastí krajiny.

Andor v tomto kontexte pripomenul, že je zodpovedný aj za Európsky sociálny fond (ESF), ktorý je výborným nástrojom pre ambície vlády znižovať ekonomickú nerovnováhu v krajine. A to, ako upozornil, nielen formou priameho vytvárania pracovných miest, ale aj podporou odborného vzdelávania mladých ľudí.

"Európsky sociálny fond musí byť využitý aj v oblasti vzdelávania," skonštatoval Andor. A zdôraznil, že sem zapadá aj vzdelávanie rómskych komunít, ktorých začleňovanie do spoločnosti je dlhodobá záležitosť.

Andor uviedol, že vlani o tejto téme diskutoval s ministrom vnútra SR Robertom Kaliňákom, s ktorým by sa mal teraz stretnúť v Bratislave a opäť diskutovať o tejto téme.

"V máji komisia zverejní hodnotiacu správu o integračnej stratégii pre Rómov v členských štátoch. Očakáva sa výzva pre slovenskú vládu, aby prijala dôraznejšie opatrenia vo viacerých oblastiach, vzdelávanie je však kľúčová otázka," skonštatoval komisár. A dodal, že podľa jeho názoru sa vzdelávanie u Rómov musí začať už v predškolskom veku, čím skôr, tým lepšie.

Za najaktuálnejšie výzvy pre vládu SR Andor pokladá už spomínaný boj s nezamestnanosťou mladých ľudí a podporu zamestnanosti. Slovensko musí podľa neho čo najaktívnejšie využiť nový program komisie "Záruka pre mladých ľudí" a byť pripravené na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, na ktorú budúci sedemročný rozpočet únie vyčlenil šesť miliárd eur.

"Slovensko kvôli vysokej miere mladých ľudí bez práce bude medzi krajinami, ktoré majú nárok na peniaze z tohto nástroja, v kombinácii so zdrojmi z ESF a vlastnými národnými zdrojmi," uviedol Andor. A spresnil, že pôjde o nový spôsob narábania s finančnými zdrojmi únie a o nový právny rámec, ktorý sa do značnej miery inšpiroval dobrými výsledkami, zaznamenanými v tejto oblasti v Rakúsku alebo Nemecku. Pred Slovenskom stojí výzva, aby sa úspešné modely zo susedných štátov stali operačné aj na domácom území.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop