Komisárka Vasiliová podporuje politickú iniciatívu Litvy v oblasti vzdelávania

Brusel 4. septembra (TASR) – Eurokomisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Andrulla Vasiliová dnes oznámila, že v dňoch 5.-10. septembra navštívi Litvu, aby podporila litovské predsedníctvo v EÚ v jeho snahe presadiť medzi priority politického programu otázky kvality vzdelávania a príležitostí pre mladých ľudí.

Komisárka spolu s litovskou prezidentkou Daliou Grybauskaite vo Vilniuse otvoria konferenciu EÚ o mládeži a s premiérom Algirdasom Butkevičiusom zase konferenciu Európske vysokoškolské vzdelávanie vo svete.

"Teší ma, že litovské predsedníctvo zdôrazňuje význam vzdelávania a mládeže pre udržateľný rast a pracovné miesta. Je to jasný signál v čase, keď pripravujeme spustenie nového programu EÚ Erasmus+, vďaka ktorému štyri milióny mladých Európanov budú môcť v priebehu siedmich rokov absolvovať štúdium, odbornú prípravu, výučbu alebo dobrovoľníctvo v zahraničí," uviedla Vasiliová.

Eurokomisárka sa vo štvrtok zúčastní na konferencii vo Vilniuse, ktorého témou bude európske vysokoškolské vzdelávanie vo svete. Diskusia bude zameraná na novú stratégiu Európskej komisie (EK) na internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania, ktorá vyzýva na zavedenie efektívnejších opatrení na posilnenie spolupráce a mobility v rámci EÚ s cieľom zvýšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania a prispieť k tvorbe pracovných miest a inovácií.

Hlavnou témou konferencie EÚ o mládeži, ktorá sa uskutoční 9.-12. septembra vo Vilniuse, budú opatrenia na zvýšenie sociálneho začlenenia mladých ľudí, najmä tých, ktorí sú nezamestnaní, neštudujú a ani sa nezúčastňujú žiadnej odbornej prípravy. Komisárka Vasiliová zdôraznila, že problémy sa môžu účinne riešiť iba koordináciou všetkých dôležitých oblastí politiky vrátane vzdelávania, zamestnania a zdravia, a to na vnútroštátnej i európskej úrovni.

Nový program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+, ktorý by Európsky parlament a Rada mali schváliť na jeseň tohto roku, by sa mal začať realizovať v januári 2014.

Efektívna štruktúra programu zvýši jeho účinnosť a zníži náklady. Jeho celkový rozpočet na roky 2014-20 predstavuje približne 14,5 miliardy eur a pre štyri milióny mladých ľudí bude príležitosťou na štúdium, odbornú prípravu, dobrovoľnícku činnosť alebo získanie pracovných skúseností v zahraničí.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem