Komisia najíma Novoeurópanov

 

Krátka správa

Komisia od polovice januára 2006 zamestnala 1 627 občanov desiatich nových členských štátov EÚ, a podľa predbežnej správy o stave najímania nových euroúradníkov sú výsledky zatiaľ „vynikajúce“.

V správe, predložená Kolégiu podpredsedom Komisie Siimom Kallasom 4. apríla 2006, sa uvádza, že cieľom Komisie pre rok 2006 je najať 2 180 osôb zo štátov EÚ-10. Do roku 2010 by sa tento počet mal zvýšiť na 3 441 osôb. Komisia má spolu približne 20 000 úradníkov.

V súčasnosti patrí medzi zamestnancov Komisie:

  • 445 Poliakov,
  • 285 Maďarov,
  • 216 Čechov,
  • 130 Slovákov,
  • 125 Lotyšov,
  • 110 Estóncov,
  • 108 Slovincov,
  • 102 Litovcov,
  • 57 Malťanov,
  • a 49 Cyperčanov.

Podľa správy zostáva „najímanie nových úradníkov a plánovanie konkurencieschopnosti na všetkých úrovniach stále veľkou výzvou.“

Výber zamestnancov pre európske inštitúcie zabezpečuje Európsky úrad pre výber pracovníkov EPSO (European Personnel Selection Office). Po prvej kontrole administratívnych náležitostí dostanú prihlásení pozvánku na predvýberové testy. Tie spravidla obsahujú test všeobecnej znalosti európskej integrácie, špecializovaných vedomostí zo zvolenej oblasti (napr. právo, verejná správa, audit, ekonómia), verbálne a numerické zručnosti (zložité, sledujú jazykové zručnosti záujemcov, rýchlosť, sústredenie, logicko-matematické uvažovanie). Pravidlom je, že testy sa konajú v dvoch jazykoch, pričom oba sú jazykmi pôvodných členských štátov EÚ a do konkurzu sú pripustení aj občania týchto štátov, čo diskriminuje občanov nových členských krajín, ktorí ťažko dosiahnu rovnakú jazykovú úroveň ako uchádzači, u ktorých ide o ich materský jazyk.

Zvyčajne sa v ten istý deň píše aj esej, ktorá však už nie je súčasťou predvýberového testu a hodnotí sa len uchádzačom, ktorí cez predvýber prešli. Úspešní absolventi tejto časti sú pozvaní na ústne pohovory do Bruselu. Mená tých najlepších sa objavia v Úradnom vestníku, na tzv. Reserve List, tí potom čakajú, že ich niekto osloví, alebo si aktívne hľadajú vhodné pozície a lobujú za seba.

Podporiť uchádzačov o prácu v inštitúciách EÚ sa snaží aj slovenské Ministerstvo zahraničných vecí, keďže je v záujme Slovenska, aby malo čo najviac úspešných uchádzačov.