Koniec vývozu ortuti

 

Krátka správa:

ČR pre prehlbujúci sa deficit verejných financií bude schopná vstúpiť do eurozóny najskôr v roku 2012 alebo 2013, a to aj napriek rastu ekonomiky na úrovni 6 %.

Nemecký parlament vo štvrtok jasnou väčšinou ratifikoval rozšírenie EÚ o Bulharsko a Rumunsko. Zároveň však požaduje uvalenie sankcií voči týmto krajinám okamžite od prvého da ich členstva, pretože doteraz nesplnili štandardy EÚ v oblasti justície.

Javier Solana vo štvrtok vyzval Izrael, aby splnil svoje záväzky vyplývajúce z tzv. cestovnej mapy, t.j. zablokovaného medzinárodného mierového plánu pre Blízky východ a zrušil nezákonné židovské osady na Západnom brehu.