Korupcia každý rok pripraví Európanov o 120 miliárd eur

Brusel 6. júna (TASR) – Európska komisia navrhla dnes súbor opatrení, ktoré by mali účinnejšie riešiť otázky spojené s ekonomickými, sociálnymi a politickými škodami, ktoré európskym štátom spôsobuje fenomén korupcie.

Nová stratégie únie, ktorú v Bruseli predstavila Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti, znamená v podstate prvý vážny krok v komplexnom boji únie proti korupcii. Tá každý rok pre ekonomiku únie predstavuje stratu 120 miliárd eur. To je jedno percento hrubého domáceho produktu (HDP) Európskej únie a predstavuje len o niečo menej ako je ročný rozpočet samotnej EÚ.

Prvý krok znamená zriadenie nového mechanizmu, ktorý EK nazvala Správa o boji proti korupcii v EÚ. Cieľom tohto mechanizmu je sledovať a posudzovať úsilie jednotlivých členských štátov únie v ich boji proti korupcii a povzbudzovať jednotlivé vlády k väčšej politickej angažovanosti v tomto smere. Únia chce aj takýmto spôsobom pomôcť jednotlivým štátom pri presadzovaní protikorupčných zákonov a pri realizácii ich medzinárodných záväzkov.

„Boj proti korupcii si vyžaduje našu osobitnú pozornosť. Na medzinárodnej a európskej úrovni máme dobre prepracovaný právny rámec, ale sme svedkami toho, že medzi členskými štátmi EÚ je jeho uplatňovanie veľmi nerovnomerné,“ uviedla komisárka. Podľa jej slov nie všetci politici, ktorí rozhodujú o verejných veciach, majú dostatok rozhodnosti proti trestnej činnosti. Aj preto pripravená Správa o boji proti korupcii má napomáhať vytváraniu aktívnej politickej vôle s tým, že bude podávať konkrétny obraz o úsilí a úspechoch na poli boja proti nezákonným aktivitám. Na druhej strane ale poukáže aj na neúspechy a nedostatky vo všetkých členských štátoch únie.

„Nie je mojou snahou vytvárať rebríček najhorších alebo najlepších. My chceme spolupracovať a nie bojovať proti členským štátom,“ odpovedala počas tlačovej konferencie na otázky novinárov, ktoré európske krajiny sú najviac postihnuté korupčnými praktikami. Zároveň však dodala, že doterajšie rebríčky skorumpovanosti nereflektovali komplexnú situáciu v konkrétnych krajinách, ale poukazovali iba na určitý výsek skutočnosti.

Podľa dnes predstavenej stratégie až štyria z piatich občanov únie považujú korupciu za jeden z hlavných problémov v ich krajine. Aj preto sa EÚ chce v budúcnosti prísnejšie zamerať na konkrétne nelegálne praktiky, ktoré ohrozujú hospodársky život Európanov.

„Ja vnímam tieto výzvy veľmi vážne. Aj preto v najbližších rokoch navrhnem ďalšie opatrenia, ako napríklad nové pravidlá pre zabavovanie majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti,“ uviedla komisárka Malmströmová.

Plán ako na to podľa nej pozostáva aj v lepšom zbere informácií a štatistických údajov o trestnej činnosti a lepšom vyšetrovaní finančných operácií trestnej povahy v jednotlivých štátoch.

Podľa komisárky je všeobecne známe, že korupcia vedie k znižovaniu investícií, bráni spravodlivému fungovaniu trhu a zapríčiňuje obrovské straty vo verejnom financovaní. „Či už ide o politickú korupciu, nekalé korupčné praktiky páchané skupinami organizovaného zločinu, súkromnú korupčnú činnosť či tzv. drobnú korupciu a zneužívanie moci k osobnému obohacovaniu, to všetko je neprijateľné a môže mať veľmi vážne následky,“ upozornila komisárka.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) juh