Vylúčenie Rómov sa týka celej EÚ, zhodli sa odborníci na konferencii

Košice 12. novembra (TASR) – Integrácia Rómov do spoločnosti je témou, ktorá presahuje lokálnu, regionálnu aj národnú úroveň. Ide o európsku tému, ktorá si vyžaduje angažovanosť samotných Rómov, mimovládnych, cirkevných a charitných organizácií, lokálnych aj národných politikov, ale aj pomoc Európskej únie. Zhodli sa na tom účastníci dvojdňovej medzinárodnej konferencie Európske občianstvo a etnické menšiny: Integrácia Rómov do spoločnosti, ktorá sa dnes skončila v Košiciach.

"Konferencia priniesla mnoho príkladov dobrej praxe pri integrácii Rómov do spoločnosti v jednotlivých európskych krajinách. Ukázala, že pre Charitu je chudoba a vylúčenie Rómov dôležitou témou a bola výbornou platformou na vzájomnú inšpiráciu a hľadanie nových nástrojov na sociálne a spoločenské začlenenie Rómov," zhodnotil priebeh konferencie generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity (SKCH) Radovan Gumulák.

Na podujatí, ktoré zorganizovala SKCH v spolupráci s Caritas Europa a s podporou EÚ, sa stretli odborníci z 13 európskych krajín, ktorí sa dlhodobo venujú rómskej problematike a integrácii Rómov. Diskutovali o dodržiavaní občianskych práv Rómov v rámci EÚ, a to aj v kontexte udalostí z posledného obdobia, keď došlo k vyhosteniu Rómov z Francúzska a Talianska. TASR o konferencii informoval manažér pre komunikáciu a PR SKCH Lukáš Melicher.

V Košiciach o svojich skúsenostiach diskutovali predstavitelia charitatívnych organizácií z Luxemburska, Rumunska, Bosny a Hercegoviny, Rakúska, Belgicka, Kosova, Talianska, Bulharska, Čiernej Hory, Francúzka, Švajčiarska, Česka a Slovenska, ako aj zástupcovia Caritas Europa. "Charita sa snaží bojovať za práva Rómov a za to, aby neboli vylúčení zo spoločnosti. Zlepšujeme ich prístup k vzdelaniu, práci a zdravotnej starostlivosti na lokálnej, národnej aj európskej úrovni," povedal generálny sekretár Caritas Europa Jorge Nuňo Mayer.

Viacerí rečníci upozornili, že Rómovia dnes musia čeliť extrémnej chudobe. "Neverím, že rómsky problém existuje. To, čo sa snažíme riešiť, sú problémy extrémnej chudoby a vylúčenia," povedala poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská. Biskup diecézy Gent v Belgicku Luc Van Looy zdôraznil potrebu vzdelania rómskych detí. Košický arcibiskup a predseda Rady pre pastoráciu Rómov a menšín Bernard Bober hovoril o potrebe prijatia Rómov, ale aj potrebe duchovnej pomoci.

Účastníci diskutovali aj o prekážkach, ktoré bránia Rómom pri uplatňovaní ich občianskych a ľudských práv v oblasti vzdelávania, práce, bývania, zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia. Predstavený bol aj projekt terénnej sociálnej práce, ktorý patrí medzi najúspešnejšie nástroje na pomoc Rómom na Slovensku, rôzne ďalšie projekty, ale aj spôsoby a príklady pastorácie Rómov.

Konferencie sa zúčastnili aj samotní zástupcovia rómskej menšiny, ktorí vyjadrili názor, že médiá informujú najmä o negatívnych javoch súvisiacich s rómskou menšinou a tak zhoršujú protirómske nálady v spoločnosti, ktorých výsledkom je podpora extrémistických hnutí. Rómovia by ocenili, ak by médiá dali priestor aj dobrým a pozitívnym príkladom z ich života. Dnes totiž na odsúdenie verejnosťou doplácajú aj tí, ktorí sa snažia pracovať a zaradiť do spoločnosti. "Ako Rómka musím vynaložiť dvojnásobné úsilie v porovnaní s ostatnými, aby som získala dobrú prácu. Ľudia ma proste už vopred odpíšu len pre farbu pleti a nedajú mi šancu. Neskúmajú moje kvality," uviedla jedna z účastníčok diskusie.

hol ed