Kosorová kládla vence v Bleiburgu

„Zhromaždili sme sa tu, aby sme si pripomenuli ľudské práva mnohých ľudí, ktorých počty nepoznáme, ľudské práva ich rodín a ľudské práva každej bytosti. Títo ľudia boli zabití bez riadneho súdu, bez obvinení a bez práva na obhajovu“, povedala Kosorová novinárom na ceremónii kladenia vencov na Bleibergskom poli.

Kosorová zároveň kritizovala počínanie ľudí, ktorí vo fašistických uniformách navštevujú miesta ako je Bleiburg. „Na tých, ktorí boli zabití by sme mali spomínanť úctivým spôsobom, preto odsudzujem tých, ktorí prichádzajú sem a na iné miesta oblečení vo fašistických uniformách. To nepomôže vniesť svetlo do toho, čo sa tu odohralo.“

Myslela tým tých Chorvátov, ktorí cítia nostalgiu voči ustašovskej minulosti a ktorí zmenili Bleiberg na nacionalistický a anti-srbský symbol. V polovici apríla chorvátsky prezident Ivo Jospovič vyhlásil, že do Bleiburgu nepôjde, pokiaľ bude toto miesto politizované a navštevované „ľudmi v čiernom, ktorí chcú meniť históriu“.

„Je čas, aby zaznela celá a skutočné pravda o všetkom, čo sa v Chrovátsku stalo, bez toho, aby sa niekto bál“, povedala Kosorová. Dodala, že je proti prepisovaniu úlohy, ktorú zohralo antifašistické hnutie, ale vyzvala aby boli tiež zohľadnené zločinu komunistického režimu v povojnovom obodobí.

Premiérku na ceste sprevádzali minister vnútra Tomislav Karamarko a minister pre vzdelávanie, vedu a šport Radovan Fuchs.

Kosorovej sa novinári pýtali aj na postup exhumácií v masovom hrobe z obdobia druhej svetovej vojny Huda Jama, ktorý sa nachádza na území Slovinska. Kosorová pripomenula, že Chorvátsko má so Slovinskom podpísanú dohdodu o označovaní miest masových hrobov a Záhreb bude trvať na plnej implementácii tejto dohody.  

„Máme právo vedieť celú pravdu a všetky fakty a všetko poriadne vyšetriť“, povedala. Na podujatí novinári otvorili aj otázku expozície v rámci srbského vojenského múzea v Belehrade, ktorej časť je venovaná srbskému vojnovému zločincovi Dražovi Mihajlovičovi, ktorý je v nej vykreslený ako antifašistický bojovník. Kosorová uviedla, že pozícia chorvátskej vlády je, že „historické fakty nemožno zmeniť, pretože by to mohlo byť veľmi nebezpečné“.