Kosovo a Srbsko uzavrú prvú bilaterálnu zmluvu

Zdroj: http://www.flickr.com/photos/irek-irl/2885460580/

Na bilaterálnej dohode týchto dvoch štátov sa podielala aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) pod vedením Catherine Ashtonovej. Dohoda by mala upraviť bilaterálne vzťahy týchto dvoch štátov.

Zmluva sa týka sa občianskeho registra, slobody pohybu a uznania vysokoškolských diplomov. Obe strany sa budú venovať aj na telekomunikáciám, registráciám pozemkov, colným uzávierkam a energetike.

Dohoda je výsledkom rokovaní medzi Borislavom Stefanovičom, politickým riaditeľom na srbskom ministerstve zahraničných vecí, a Editou Tahiriovou, vicepremiérkou Kosova a hlavnou vyjednávačkou so Srbskom. Toto kolo rokovaní, ktoré bolo už piate v poradí, sa udialo pod dozorom ESVČ a jej vrcholného funkcionára Roberta Coopera.

Napriek vytvoreniu občianskeho registra bude vo svojej činnosti naďalej pokračovať spoločný výbor, ktorému predsedá civilná misia EÚ EULEX. Úlohou výboru je identifikovať chýbajúce záznamy spred vojny v Kosove.

Cieľom EULEX-u je zostaviť komplexný občiansky register v Kosove pomocou certifikovaných kópii originálnych občianskych registrov. Na základe dohody bude Srbsko od EULEX-u dostávať špecifické informácie týkajúce sa registrácie občanov v Kosove.

Druhá časť dohody sa týka pohybu osôb medzi oboma štátmi. Občania budú mať právo prekročiť hranicu, resp. „administratívnu líniu“, čo je výraz, ktorý používa Srbsko. Osoby budú môcť prejsť cez hranicu na základe preukazu totožnosti, doklade o poistení vozidla, pričom autá budú musieť mať „správnu poznávaciu značku“.

V minulosti museli vodiči nákladných aut najprv odbočiť do „krajiny nikoho“, zmeniť si svoje poznávacie značky a ukryť svoje kosovské dokumenty. U srbských úradníkov sa potom preukázali s inými dokumentami.

Pokiaľ ide o univerzity a diplomy sa Priština s Belehradom dohodla na spoločnom výbere medzinárodnej agentúry alebo akademickej inštitúcie, ktorá by sa zaoberala ich osvedčeniami.

Srbsko: dohoda neznamená uznanie Kosova

Stefanovič o dohode s Prištinou povedal, že to „nie je ani výslovné a ani implicitné uznanie Kosova“.

Podľa Edity Tahiriovej je to ale znamenie, že Srbsko začína robiť prvé kroky pre uznanie Kosova, na čo Stefanovič reagoval, že Tahiriovej názor je motivovaný etnickou albánskou politikou a obrovským tlakom kosovskej opozície.

Dodal však, že dohoda signalizuje pre Srbov žijúcich na juh od rieky Ibar príchod lepších časov. Jednou z výhod je, že aj Srbi získali slobodu pohybu, zdôraznil Stefanovič.

Zároveň dodal, že Srbsko neprestane vykonávať „svoju funkciu v Kosove.“ Na mysli mal v prvom rade vydávanie osobných dokumentov a ŠPZ-iek Srbom žijúcich v Kosove.