Krátenie emisií pokračuje

Krátka správa:

V rámci schvaľovacieho procesu alokačného plánu emisií CO2 pre Česko, Poľsko a Francúzsko Európska komisia zredukovala ich objem o 14,8 % pre Česko a 26,7 % pre Poľsko. Pre obe krajiny je to konečné rozhodnutie, ktoré môžu napadnúť už len na Európskom súdnom dvore. Tendencia znižovania emisií vypúšťaných do ovzdušia  tlačí postupne ich ceny nahor. Viaceré štáty EÚ preto uvažujú o možnosti ich uskladňovania v skvapalnenom stave pod zem. Na Slovensku sa uvedenou štúdiou zaoberá Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.

Vysoký predstaviteľ EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Javier Solana a generálny tajomník NATO Jaap de Hoop Scheffer včera deklarovali vynaloženie maximálneho diplomatického úsilia na prepustenie britských vojakov, ktorí boli zadržaní iránskou námornou hliadkou. Javier Solana vyjadril taktiež snahu EÚ o obnovenie rozhovorov s Iránom ohľadne jeho jadrového programu.

Generálny tajomník NATO Jaap de Hoop Scheffer, vysoký predstaviteľ EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Javier Solana a námestník americkej ministerky zahraničných vecí Nicolas Burns vyjadrili podporu Ahtisaariho plánu pre Kosovo, ktorý včera formálne prijala aj Bezpečnostná rada OSN. Slovenský parlament bude dnes rokovať o návrhu stanoviska o budúcnosti Kosova, ktorý pochádza z dielne vládnej koalície.

Včera sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave konali oslavy 50. výročia podpisu Rímskych zmlúv, ktorých sa zúčastnili eurokomisár Ján Figeľ, podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič, či slovenská europoslankyňa Monika Flašíková-Beňová. V multimediálnom stane mali jeho návštevníci možnosť oboznámiť sa s pôsobením EÚ, ako aj získať viac informácií o jednotlivých členských štátoch EÚ.