Kríza zatienila úspechy rozšírenia EÚ

„Rozširovanie poslúžilo ako kotva stability a podpora demokracie a vlády zákona v Európe“, uviedol komisár pre rozširovanie Olli Rehn v svojom stanovisku.

V správe publikovanej v piatok 20. februára Komisia uviedla, že rozširovanie predstavovalo obrovský ekonomický a politický prínos pre obe strany. „Ekonomicky viedlo rozširovanie k zvýšeniu životného štandardu v nových členských štátoch a zároveň vytvorilo príležitosti pre export a investície pre staré členské štáty“, hovorí správa.

Podľa správy vzrástol príjem per capita v nových členských štátoch z hodnoty 40 %  priemeru starých členských štátoch v roku 1999 na 52 % v roku 2008. Hospodárky rast nových členov bol v priemere 5,5 % za rok v období rokov 2004-2008 v porovnaní s 3,5 % v rokoch 1999-2003.

Tento vývoj nešiel na úkor starých členských krajín, ktorých hodnota hospodárskeho rastu – v priemere 2,2 % je podobná pre obdobie pred rozšírením (1999-2003) aj po rozšírení (2004-2008).

Rozšírenie zvýšilo možnosti obchodu. V roku 2007 takmer 80 % exportu z nových členských štátov smerovalo do zvyšku EÚ. Staré štáty boli tiež svedkami nárastu exportu do rozšírenej EÚ na 7,5 % z celkového vývozu v roku 2007. Pred desiatimi rokmi to bolo len 4,75 %.

Nezamestnanosť v nových členských krajinách poklesla na úroveň podobnú vo zvyšku EÚ – okolo 7 %.

Tento rok by malo 12 nových členov dostať sedem miliárd eur z komunitárnych programov. Európska investičná banka im požičia ďalších 11,5 miliardy eur.

Strach z protekcionizmu

Protekcionistické tendencie, ktoré sprevádzajú ekonomický pokles v „dvadsaťsedmičke“, by však mohli mať negatívny vplyv na výhody, ktoré ponúka jednotný trh.

Niektoré z chudobnejších členských krajín sa obávajú protekcionizmu v starých členských štátoch, ktoré si môžu dovoliť minúť miliardy eur na ochranu svojich bánk a priemyslu.

Pozície

„Nemali by sme dovoliť, aby kríza zatienila tento nespochybniteľný úspech. Spolu dokážeme nájsť riešenie globálnych problémov ako sú klimatické zmeny alebo nové medzinárodné pravidlá finančníctva“, povedal komisár pre menové záležitosti Joaquín Almunia. „Rozdelení nedosiahneme nič“, odkázal.

1. marca sa bude v Brusel konať krízový summit, na ktorom sa bude diskutovať aj o protekcionizme.

Komisár pre rozširovanie Olli Rehn vyhlásil, že globálna ekonomická kríza nesmie ohroziť prijatie Srbska a iných krajín západného Balkánu. Srbskí pracovníci nemôžu pykať za chyby na Wall Street ani nikde inde, uviedol. EÚ podľa Rehna nesmie dovoliť kríze, aby sa stala výhovorkou pre spomalenie a zastavenie procesu rozširovanie EÚ.

„Pre kandidátske krajiny ako je Chorvátsko, Macedónsko Turecko, predstavuje členstvo príležitosť a pre nás zase výhodu.