L. Andor urgoval štáty EÚ, vrátane SR, aby dokončili plány Záruky pre mladých

Brusel 15. januára (TASR) – Európska komisia (EK) dnes oznámila, že celkom 17 členských štátov EÚ už predložilo svoje konečné plány na vykonávanie programu Záruky pre mladých. Slovensko je medzi krajinami, ktorého konečné plány pre tento program sú stále v príprave.

EK pripomína, že ide o ambicióznu celoeurópsku reformu, ktorej cieľom je pomôcť všetkým nezamestnaným ľuďom do 25 rokov nájsť zamestnanie, zapojiť sa do vzdelávania, odbornej praxe alebo stáže do štyroch mesiacov od ukončenia formálneho vzdelávania alebo od straty zamestnania.

Slovensko má v rámci tohto programu dostať 67,43 milióna eur.

Svoje národné stratégie pre zavedenie do praxe programu záruk pre mládež ešte stále pripravuje 11 členských štátov, medzi ktorými figuruje aj Slovensko.

"Vyzývam členské štáty, ktoré ešte neukončili realizáciu programu Záruky pre mladých, aby tak urobili čo najskôr," uviedol eurokomisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor. Zdôraznil, že nechať mladých ľudí bez pomoci by znamenalo poškodiť ich vyhliadky do života a poškodilo by to aj sociálnu súdržnosť a hospodársky potenciál Európy.

Podľa Andora je v záujme každého členského štátu EÚ, aby konal rýchlo a zaviedol opatrenia na pomoc mladým ľuďom nájsť si prácu alebo získať potrebné zručnosti, ktoré zvýšia ich hodnotu na trhu práce.

Väčšina prvkov programu záruk pre mládež môže byť spolufinancovaná z Európskeho sociálneho fondu (ESF). Ide napríklad o poskytovanie podpory a výcviku pri hľadaní zamestnania, rozšírenie a modernizáciu učebných systémov či poskytnutie grantov na stáže.

Okrem toho regióny z 20 členských štátov majú nárok aj na dodatočné financovanie z Iniciatívy pre zamestnanosť mládeže (YEI), vzhľadom na vysokú mieru nezamestnanosti mladých ľudí (vyše 25 %) v týchto regiónoch.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zll