Ľ. VÁŽNY: Eurofondy na Slovensko potečú cez 6 základných operačných programov

Bratislava 11. marca (TASR) – V nasledujúcich rokoch bude Slovensko čerpať eurofondy prostredníctvom šiestich základných operačných programov. Podľa podpredsedu vlády SR pre investície Ľubomíra Vážneho je rozdelenie definitívne, pričom ku zmenám môže dôjsť v rámci sprostredkovateľských orgánov, pretože sa stále konajú rokovania s Európskou komisiou (EK) ohľadne implementačného mechanizmu.

"Dôležité je to, že toto základné rozdelenie už máme za sebou, s tým, že ešte ho má schváliť vláda a momentálne sa tento materiál nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní," povedal dnes Vážny po stretnutí Rady vlády pre partnerskú dohodu na roky 2014 až 2020. Rada zložená z členov vlády, predstaviteľov samospráv, sociálnych partnerov a zástupcov vzdelávacích a vedeckých inštitúcií vzala na vedomie Vážneho návrh.

Materiál určil 6 základných operačných programov, ktorými sú Výskum a inovácie, Kvalita životného prostredia, Integrovaná infraštruktúra, Integrovaný regionálny operačný program, Ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia či Efektívna verejná správa. Samostatným režimom sa budú riadiť programy Technická pomoc, Rozvoj vidieka, Rybné hospodárstvo, Európska územná spolupráca a program INTERACT, ktoré sú riadené na základe špecifických usmernení EK.

Na dnešnom stretnutí pridala rada aj harmonogram, podľa ktorého musia jednotlivé riadiace orgány pripraviť svoje operačné programy do konca apríla tohto roku. Rada rovnako pripraví aj takzvanú partnerskú dohodu, ktorá by mala byť predložená EK do konca júna 2013. "Očakávame v čo najkratšom čase od Európskej komisie pripomienky k tomuto materiálu a následne by sme predložili na Európsku komisiu definitívne znenie partnerskej dohody a operačných programov," dodal Vážny. Čerpanie európskych fondov by tak malo byť zabezpečené na čas ku 1. januáru 2014.

har jk