Lisabonská zmluva – Francúzi chcú referendum

Krátka správa

Prieskum publikovaný agentúrou CSA/Le Parisien ukázal, že až 61% respondentov by chcelo vyjadriť svoj názor k Lisabonskej zmluve v inštitúte referenda. Teda podľa Francúzskej verejnosti by sa mala ratifikácia prebehnúť rovnako ako ratifikácia odmietnutej Ústavy z roku 2005. Len 31% populácie zastáva presvedčenie, že dokument stačí ratifikovať v pléne Národného zhromaždenia. Tento druhý prístup zastáva už od čias svojej predvolebnej kampane aj prezident Nicolas Sarkozy.

Po negatívnych výsledkoch referend vo Francúzsku a Holandsku v roku 2005 sa lídri rozhodli, že o najbližšej reforme zmluvných základov Spoločenstva sa bude rozhodovať v pléne národných parlamentov. Spomedzi EÚ-27 je len Írsko krajinou, ktorá je podľa vlastnej ústavy zaviazaná o zmluve takéhoto charakteru vypísať všeľudové hlasovanie. Krajina už oficiálne potvrdila, že ratifikácia prebehne týmto spôsobom. Zatiaľ čo sa termín ratifikácie blíži, diskusia o možnosti vypísania referenda sa stupňuje najmä v Británii, Holandsku, ale aj v Dánsku.

Čo sa týka spomenutého prieskumu verejnej mienky vo Francúzsku, aj keď si občania žiadajú referendum, zdá sa, že tento raz by mohlo dopadnúť v prospech nového dokumentu. 68% opýtaných by za Lisabonskú hlasovalo kladne, zatiaľ čo 32% záporne.

Lisabonskú zmluvu lídri členských krajín oficiálne opečiatkujú až 13. decembra 2007, kedy sa opätovne stretnú na summite v Lisabone.