Lotyšsko sa dobre pripravuje na prijatie eura, EÚ má však niekoľko odporúčaní

Brusel 23. júla (TASR) – Európska komisia (EK) dnes prijala správu o stave praktickej prípravy na zavedenie eura v Lotyšsku. Komisia dospela k záveru, že prípravy v Lotyšsku pokročili, avšak odporúča zvýšené úsilie v niektorých konkrétnych oblastiach.

Lotyšsko sa stane 18. členom eurozóny od 1. januára 2014.

Komisia v dnes prijatej Správe o praktických prípravách na rozšírenie eurozóny uviedla, že Lotyšsko spĺňa potrebné podmienky. Praktické prípravy na prijatie eura sú podľa EK celkovo uspokojivé, avšak ešte zostalo niekoľko oblastí, kde je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie.

Komisia odporučila Lotyšsku, aby príslušné úrady zvýšili počet zamestnancov pre sledovanie duálneho zobrazenia cien a realizáciu takzvaného Memoranda o férovom zavedení eura. EK upozorňuje, že duálne označovanie cien – v obchodoch, na faktúrach a na výplatných páskach – je občanmi vnímané ako najdôležitejšia skutočnosť. Až potom nasleduje vplyv informačnej kampane prostredníctvom médií.

EK odporúča lotyšským orgánom, aby uľahčili prechod na hotovostné euro pre menších predajcov dostatočným a včasným zásobením euromincami a držiakmi na odkladanie mincí podľa ich veľkosti a hodnoty.

Lotyšsko by tiež malo zabezpečiť predajcom a bankám využívanie oficiálneho prepočítavacieho koeficientu v eurách (výmenný kurz) už od júla a zásobiť bankomaty eurobankovkami ešte pred 1. januárom 2014.

Štátne orgány by podľa EK mali pozorne sledovať prípravy lokálnych samospráv a podnikov na zavedenie eura, aby po Novom roku nedochádzalo k neželaným výpadkom a nepredvídaným situáciám.

Informačná kampaň lotyšských úradov o zavedení eura vstupuje do svojej vrcholnej fázy. Komisia odporúča, aby táto kampaň bola efektívna a cielene zameraná na poskytnutie všetkých dôležitých informácií pre obyvateľov Lotyšska.

Lotyši majú podľa prieskumov verejnej mienky najväčšie obavy z toho, že zavedenie eura povedie k zvýšeniu cien. Túto skutočnosť musí ustrážiť lotyšská vláda.