Luxemburg: Nová Európska komisia zložila prísahu pred Súdnym dvorom EÚ

Luxemburg 10. decembra (TASR) – Členovia novej Európskej komisie (EK) pod vedením predsedu Jeana-Clauda Junckera zložili dnes oficiálnu prísahu pred Súdnym dvorom EÚ v Luxemburgu.

Slávnostným sľubom sa komisári zaviazali dodržiavať zmluvy a Chartu základných práv EÚ, vykonávať svoje povinnosti úplne nezávisle a vo všeobecnom záujme únie, uvádza sa v tlačovej správe EK.

Prisľúbili tiež, že nebudú žiadať ani prijímať pokyny od akýchkoľvek orgánov, že sa zdržia činností, ktoré sú nezlučiteľné s ich funkciou alebo plnením ich úloh, a že budú dodržiavať svoje povinnosti počas svojho funkčného obdobia a po jeho skončení.

Požiadavka, aby členovia exekutívy EÚ zložili pri preberaní funkcie „slávnostný sľub“, má dlhú tradíciu, ktorú v súčasnosti možno nájsť v článku 245 Zmluvy o fungovaní EÚ. Toto ustanovenie bolo prvýkrát zahrnuté do Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (1957) a uplatňuje sa na každú komisiu, ktorá sa ujala funkcie od tohto dátumu.

S každou novou zmluvou sa znenie slávnostného sľubu mierne prispôsobilo novej právnej situácii. Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy (2009) text obsahuje aj odkaz na Chartu základných práv EÚ.

Tradične sa tento slávnostný sľub skladá pred Európskym súdnym dvorom v Luxemburgu počas prvých mesiacov po začatí funkčného obdobia novej Európskej komisie.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) rsc