Ľ.VÁŽNY: Schválenie nových operačných programov do roku 2020 je významný progres

Bratislava 20. marca (TASR) – Vláda SR na svojej dnešnej schôdzi schválila návrh štruktúry operačných programov (OP) financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 až 2020.

Schválenie návrhu považuje jeho predkladateľ podpredseda vlády SR pre investície Ľubomír Vážny (Smer-SD) "z časového a vecného hľadiska za významný progres". "Toto je štartovacia čiara na to, aby vedeli riadiace orgány jednotlivých operačných programov zmysluplne postupovať a dodržali harmonogram na spracovanie prvého návrhu OP do konca apríla 2013 a na následné dopracovanie do konca júna tohto roka. Momentálne všetky riadiace orgány vedia, ako majú konať," spresnil Vážny po dnešnom rokovaní vlády SR.

Schválením podľa neho skončili všetky diskusie o rôznych iných alternatívach celého rámca europomoci na roky 2014 až 2020. "Diskusie skončili tak, že sme dnes schválili 6 základných operačných programov, ako aj 5 ďalších, ktoré sú parciálnymi," spresnil Vážny.

Vládny materiál určil 6 základných operačných programov, ktorými sú Výskum a inovácie, Kvalita životného prostredia, Integrovaná infraštruktúra, Integrovaný regionálny operačný program, Ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia či Efektívna verejná správa. Samostatným režimom sa budú riadiť programy Technická pomoc, Rozvoj vidieka, Rybné hospodárstvo, Európska územná spolupráca a program INTERACT, ktoré sú riadené na základe špecifických usmernení Európskou komisiou.

jal har gl