M. DRAGHI: Program nákupu dlhopisov pomáha znižovať sadzby na okraji eurozóny

Frankfurt nad Mohanom 24. mája (TASR) – Program nákupu dlhopisov krízou zasiahnutých krajín eurozóny pomáha pri transmisii menovej politiky, vyhlásil prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi. Informovala o tom agentúra Bloomberg.

Podľa Draghiho sľub nakupovať vládne dlhopisy pomáha k tomu, aby sa zníženie úrokových sadzieb prejavilo aj v krajinách menovej únie, ktoré to potrebujú najviac. "Naše opatrenia poskytli čas na nadýchnutie krajinám, ktoré panikáriace trhy tlačili do pozície, kde neprimerane vysoké úrokové sadzby urobia z platobnej neschopnosti seba naplňujúce proroctvo," povedal Draghi. "Dnes vidíme niektoré povzbudzujúce signály hmatateľného zlepšovania finančných podmienok. Rizikové prirážky na trhoch so štátnymi a firemnými dlhopismi sa výrazne znížili."

Draghi vlani v lete prisľúbil, že ECB bude v prípade potreby v neobmedzenom množstve nakupovať dlhopisy krajín ohrozených krízou, ak tieto budú súhlasiť s programom ekonomických reforiem. Odvtedy sa situácia na dlhopisových trhoch v eurozóne výrazne zlepšila. Aj keď sa program výkupu štátnych dlhopisov s názvom Outright Monetary Transactions ešte nevyužil, úročenie dlhu krízou zasiahnutých krajín, ako sú Grécko alebo Španielsko, výrazne kleslo z rekordných úrovní. Rovnako sa znížila závislosť bánk eurozóny od financovania Európskou centrálnou bankou.

Výnos 10-ročných gréckych dlhopisov 3. mája klesol pod úroveň 10 % prvý raz od októbra 2010. Dnes ráno sa pohyboval na úrovni 8,83 %. Výnos 10-ročných španielskych dlhopisov dnes vzrástol o 2 bázické body na 4,31 %. Na porovnanie: vlani v lete výnos 10-ročných španielskych dlhopisov vyskočil až na 7,67 %.

ECB začiatkom mája znížila svoj kľúčový úrok na rekordné minimum 0,5 %. Draghi signalizoval, že banka je pripravená v prípade ďalšieho zhoršenia ekonomiky eurozóny znížiť úrokové sadzby ešte viac. ECB zverejní svoje nové ekonomické prognózy v júni.

12 lom gl