M. Flašíková Beňová: EÚ a jej inštitúcie čaká na jeseň viacero výziev

Bratislava 1. septembra (TASR) – So začiatkom septembra sa pre Európsky parlament (EP) končí parlamentná prestávka. Meno predsedu novej Európskej komisie je známe, na jeseň sa však dozvieme mená kandidátov na jednotlivé posty v nej.

„Vypočúvanie, ako aj následné potvrdenie nových eurokomisárov bude pre nás, európskych zákonodarcov, nepochybne jednou z najväčších jesenných výziev,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová, podľa ktorej sa rozhovory s kandidátmi začnú koncom septembra a samotná voľba následne v októbri.

Z hľadiska obsadzovania dôležitých postov v európskych inštitúciách pripomenula končiaci sa mandát súčasného predsedu Európskej rady, ako aj zmenu na poste šéfa európskej diplomacie. „To, že nový prezident EÚ pochádza z jednej z tzv. nových členských krajín, no najmä z krajiny V4, môže byť veľkým prísľubom z hľadiska posilnenia postavenia tohto regionálneho zoskupenia v rámci celého Spoločenstva,“ poznamenala poslankyňa. Zároveň dodala, že bude veľmi dôležité akým spôsobom sa nový prezident EÚ postaví k formovaniu zahraničnej politiky Únie a s ňou úzko súvisiacim riešením momentálne prebiehajúcich krízových situácií a konfliktov. „Predovšetkým v prípade krízy na Ukrajine musí byť jeho prioritou najmä obmedzenie stupňujúceho sa napätia medzi ukrajinskou a ruskou stranou, ako aj hľadanie výhradne mierových riešení. Dúfam, že sa o to nový predseda Európskej rady bude aktívne zasadzovať,“ zdôraznila europoslankyňa.

Ako ďalej uviedla, okrem inštitucionálnych záležitostí sa poslanci EP budú musieť intenzívnejšie venovať dôležitým otázkam, medzi ktoré nepochybne patrí aj výraznejšia podpora rastu európskej ekonomiky. „Rozpočet Únie na obdobie 2014 – 2020 je síce odsúhlasený, nastavenie konkrétnych priorít na jednotlivé roky a s tým súvisiace prerozdelenie finančných prostriedkov sa však môže a bude prispôsobovať,“ poznamenala europoslankyňa. Dôraz podľa nej musí byť kladený najmä na podporu investícií a tvorbu nových, udržateľných pracovných miest. „Aj v súvislosti so situáciou na Ukrajine a prijatými sankciami sme opäť svedkami postupného poklesu európskej ekonomiky. Budeme sa musieť snažiť pomôcť hľadať účinné nástroje ako to zmeniť,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová

poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Flašíková Beňová

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

ala