M. FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ: Extrémisti sú leniví a parazitujú na problémoch spoločnosti

Bratislava/Brusel 5. mája (TASR) – Najväčších kritikov Európskej únie (EÚ) spomedzi poslancov Európskeho parlamentu (EP), patriacich väčšinou do tábora krajnej pravice, spája lenivosť. Sami seba prezentujú ako zástupcov ľudí, ktorí zdôrazňujú ich problémy a nespokojnosť so súčasným stavom. Sú hlasnými kritikmi v médiách, v skutočnosti však v parlamentných výboroch nerobia nič, neponúkajú žiadne konkrétne riešenia a vo veľkej väčšine sa ich ani nezúčastňujú. Do diskusií ohľadom politického a sociálneho smerovania Európy účelovo vnášajú prejavy nenávisti, strachu a xenofóbie. Vyplýva to zo štúdie sociálnodemokratickej frakcie v EP zameranej na rast pravicového extrémizmu a populizmu v Európe.

Ekonomická kríza a s ňou súvisiace rozpočtové škrty so sebou priniesli množstvo ľudí bez zamestnania, zvyšujúce sa sociálne napätie a v mnohých prípadoch pokles životnej úrovne. „Narastá tým riziko chudoby a strach ľudí, že prídu o svoje sociálno-ekonomické postavenie. V snahe získať popularitu zneužívajú túto situáciu populisti a extrémisti, ktorí z nej účelovo obviňujú migrantov, globalizáciu, či zjednotenú Európu,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Podotýka však, že títo ľudia neponúkajú žiadne riešenia, ale len šíria strach. „Rozkrikujú sa v médiách alebo na plenárnych zasadnutiach EP. Čiže tam, kde ich môže niekto vidieť a počuť. Ak však príde na konkrétnu prácu v parlamentných výboroch, kde môžu ponúkať a navrhovať riešenia, plne sa prejavuje ich neschopnosť, nekompetentnosť a lenivosť. Väčšinou sa na nich ani nezúčastňujú a výsledok ich práce sa rovná nule,“ zdôraznila europoslankyňa.

Populistické a extrémistické strany a jednotlivci podľa nej však ani nikdy nezačnú prichádzať s riešeniami. „Oni nemôžu. Parazitujú totiž na problémoch spoločnosti. Čím je horšie, tým väčšiu popularitu vedia získať. Jediné čo tak vedia ponúknuť do budúcnosti je len chaos a rozklad, nič viac,“ upozornila Monika Flašíková Beňová a doplnila, že boj proti EÚ z ich strany považuje len za falošnú pretvárku. „Na oko proti nej bojujú a pritom v rovnakom čase žijú z jej peňazí, či už ako poslanci Európskeho parlamentu alebo členovia rôznych populistických európskych strán a združení,“ poznamenala poslankyňa. Štandardné politické strany musia podľa nej poukazovať na jednoznačné klamstvá v správaní sa a prejavoch extrémistov. „Vysvetľujme, ponúkajme fakty, alternatívy a konštruktívne riešenia vždy, keď budeme nútení čeliť lenivosti a manipulácii zo strany extrémistov,“ uzavrela poslankyňa.

TASR informovala poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Flašíková Beňová.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

map