M. LACKO-BARTOŠOVÁ: EÚ rozbehla diskusie o riadení rizík pre poľnohospodárov

Brusel 16. júla (TASR) – Rada EÚ pre poľnohospodárstvo sa na dnešnom zasadaní v Bruseli v rámci diskusií o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky venovala aj návrhom, ktoré doteraz v programe rozvoja vidieka neboli, uviedla štátna tajomníčka ministerstva pôdohospodárstva SR Magdaléna Lacko-Bartošová.

Predstavitelia agrorezortov z členských krajín EÚ v prítomnosti eurokomisára pre poľnohospodárstvo Daciana Ciološa rokovali o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka a diskutovali aj o návrhu nariadenia, ktorým sa zriaďuje spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov.

Štátna tajomníčka Lacko-Bartošová uviedla, že dnes sa začali diskusie na zaujímavú tému, ktorá ešte nebola aplikovaná v programe pre rozvoj vidieka a ktorá – ak bude schválená – by mala začať platiť pre obdobie 2014-2020.

"Diskutovali sme o článkoch, ktoré sa vzťahujú na podporu opatrenia na riadenie rizík, medzi ktoré by patrilo poistenie plodín, zvierat a rastlín a tiež sa v nich stanovuje nástroj na stabilizáciu príjmov," uviedla Lacko-Bartošová. Dodala, že ide o návrh nariadenia, na podporu spoločných fondov s cieľom kompenzovať straty poľnohospodárov zapríčinené chorobami zvierat, chorobami rastlín, ako aj environmentálnymi nehodami (suchá, povodne, krupobitie a podobne).

Ministri hľadajú spôsob na vytvorenie mechanizmov, ktoré by – formou poskytnutia podpory pre poistenie a formou spoločného fondu na podporu poľnohospodárov – vyšli v ústrety tým farmárom, ktorí nie z vlastnej viny čelia prudkému poklesu príjmov.

"Predpokladá sa, že poľnohospodári by mali mať nárok na podporu, len ak utrpia stratu, ktorá predstavuje 30 percent ich priemernej ročnej produkcie," uviedla Lacko-Bartošová. Dodala, že v doterajšom návrhu, ktorý vychádza z prílohy Svetovej obchodnej organizácie (WTO) pre poľnohospodárstvo, sa stanovuje, že kompenzácie nesmú prekročiť 70 percent zo straty príjmov.

Predstaviteľka slovenského agrorezortu zároveň upozornila, že rokovania na túto tému sú vo svojej začiatočnej fáze, pričom viaceré členské štáty tento návrh nepodporujú, kým ďalšia polovica krajín túži presadiť nový model riadenia rizík v poľnohospodárskom sektore.

Slovensko, ktoré doteraz neaplikovalo podobné opatrenia, tento návrh podporuje, ale požaduje väčšiu flexibilitu pri nastavení podmienok opatrení na podporu poľnohospodárov.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) ed