M. ŠEFČOVIČ: Rómska problematika sa stala európskou témou neskôr, ako iné témy

Košice 25. mája (TASR) – Rómska problematika sa stala európskou témou neskôr ako iné témy. V  ostatnom období je však takmer trvale prítomná aj v Európskom parlamente. Vyhlásil to dnes pred novinármi podpredseda Európskej komisie (EK) a komisár pre medzi inštitucionálne vzťahy a administratívne záležitosti Maroš Šefčovič po rokovaní regionálnej konferencie EK v Košiciach. Dodal, že táto téma vysoko akceleruje a že po rozširovaní Európskej únie a pri absencii bariér pre cestovanie bola západná časť Európy prekvapená, keď zistila o aký intenzívny problém tu ide.

„Uvedomujeme si, že dostať 20 miliónov Európanov spod hranice chudoby nad ňu je obrovským problémom a priamo to súvisí s rómskym etnikom“ povedal Šefčovič. Pripustil, že pozitívnych príkladov pri riešení problémov Rómov nie je veľa, o to viac sa preto musí do jeho riešenia zapojiť Európa, ale jednotlivé členské krajiny. „Tento postoj výrazne vidieť aj v oznámení EK, ktoré má názov Rámec EÚ pre národné stratégie integrácie Rómov do roku 2020, ktoré EK prijala 5. apríla,“ dodal s tým, že vypracovanie tejto stratégie bude povinné pre všetky členské štáty Únie.

Podľa komisára EÚ zodpovedného za zamestnanosť, sociálne záležitosti a sociálne začlenenie László Andora, EK vyzvala členské štáty, aby do konca roku 2011 predložili národné stratégie týkajúce sa rozhodujúcich oblastí vzdelávania, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a bývania obsahujúce cielené opatrenia s dostatočným financovaním z vnútroštátnych a európskych zdrojov.

„Je však dôležité prehodnotiť aj to, akým spôsobom sa vyžívajú prostriedky z fondov EÚ pre riešenie rómskej problematiky,“ prehlásil Andor. Doplnil, že na základe prieskumu z jesene minulého roka sú zmiešané skúsenosti z využívania týchto zdrojov. „Musíme jednak zjednodušiť mechanizmus prideľovania fondov, na druhej strane je potrebné, aby jednotlivé programy vychádzali zo strategického rámca,“ povedal Andor a zdôraznil, že zapojenie rómskych komunít bude jednou z podmienok na ich pridelenie.

Na podporu zamestnanosti a sociálneho začlenenia rómskych komunít bolo na Slovensko orientačne vyčlenených na roky 2007 až 2013 okolo 200 miliónov eur. Okrem toho Európsky parlament vyčlenil 5 miliónov eur v prospech pilotných projektov v oblasti sociálneho začlenenia Rómov.

„Je to akoby začarovaný kruh. Ak chýba vzdelanie, ťažko sa nájde práca. Človek bez práce nemá šancu na bývanie, ani na dostatočné zdravotnícke zabezpečenie. Preto kladieme dôraz na riešenia, ktoré nie sú len momentálne aktuálne, ale ktoré musia mať aj rozmer trvalej udržateľnosti,“ doplnil Andor.

ws