M. ŠEFČOVIČ: Spoločné európske dlhopisy bude eurozóna určite potrebovať

Bratislava 4. mája (TASR) – Spoločné európske dlhopisy sú podľa podpredsedu Európskej komisie (EK) Maroša Šefčoviča veľmi dôležitým prostriedkom, ktorý bude eurozóna v stredno- a dlhodobom horizonte potrebovať. "Je to ohromný nástroj na financovanie európskych ekonomík a nesmierna možnosť, ako by sme ich mohli dostať na úroveň amerických vládnych dlhopisov, ktoré sú obrovskou výhodou USA," uviedol pre TASR.

Ako dodal, už dnes je eurozóna dominantná v oblasti ekonomickej spolupráce a politík oproti zvyšku EÚ. Odráža sa to aj na rokovaniach ministrov financií EÚ. Väčšinou im predchádza zasadnutie ministrov eurozóny; na ňom sa do veľkej miery preddiskutujú kľúčové témy, ktoré sa na európskej úrovni schvália iba s minimálnymi rozdielmi. "Faktom je, a je veľmi evidentné, že eurozóna sa vyvíja oveľa rýchlejším tempom, pričom jej členské krajiny sú pripravené na oveľa užšiu spoluprácu," konštatoval.

Poukázal na snahu EK o to, aby táto pripravenosť a tempo nevytvárali umelé bariéry medzi štátmi s jednotnou európskou menou a krajinami bez nej. S výnimkou Veľkej Británie a Dánska totiž majú zvyšní členovia EÚ zmluvnú požiadavku na vstup do eurozóny v prípade splnenia predpísaných kritérií. "Čiže je dôležité, aby zostali otvorené dvere pre užšiu spoluprácu aj pre ostatných," priblížil Šefčovič.

Na otázku, či hlbšia integrácia nebude viesť k viacúrovňovej únii, keďže niektoré krajiny s ňou budú súhlasiť a iné nie, reagoval, že takou je v podstatnej miere aj v súčasnosti. Dodal, že v bruselskom slovníku sa tomu hovorí variabilná geometria, alebo Európa viacerých rýchlostí. "Sú štáty s najhlbšou spoluprácou, to sú krajiny eurozóny, ktoré zdieľajú oveľa viac kompetencií než ostané. Ďalej máme skupinu krajín, ktoré sú v Schengene. Máme niektoré druhy spolupráce, v ktorých majú Veľká Británia a Dánsko výnimky. Do veľkej miery je únia skutočne rozmanitá a nepohybovala sa lineárnym, jednotným tempom," podotkol eurokomisár.

er jak