M. ŠIKULA: Vývoj eurozóny sa nedá predpovedať, dôležitá je konkurencieschopnosť

Košice 11. apríla (TASR) – Osud eurozóny poznačenej finančnou krízou je neistý a nedá sa v súčasnosti seriózne predpovedať jej ďalší vývoj. Podľa riaditeľa Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) Milana Šikulu je možných modelov veľa. Zdôrazňuje pritom, že Slovensko by sa malo v každom prípade zamerať na zlepšovanie vlastnej konkurencieschopnosti.

"Sú scenáre, že sa EÚ bude vyvíjať pozitívne, že sa prehĺbi integračný proces a vyriešia sa problémy. Sú scenáre, že ostane nejaké jadro eurozóny a ostatní vypadnú, alebo že sa rozpadne celkom. A niektorí nemeckí ekonómovia hovoria, že z eurozóny by vystúpilo práve Nemecko. Skrátka, tých kombinácií sa dá vymyslieť veľa a dopredu povedať, že bude táto, nemôže seriózne povedať podľa mňa nikto," hovorí Šikula.

Kríza podľa šéfa Ekonomického ústavu SAV jednoznačne ovplyvňuje súdržnosť a solidaritu v EÚ, a to najmä tým, že samotné riešenie krízy je poznamenané záujmami nielen o úniu, ale aj o konkrétne banky či firmy. Ako príklad uvádza prípad Grécka, kde veľkú úlohu okrem domáceho plytvania zohrávajú veľké úvery na budovanie gréckej armády zo strany Nemecka a Francúzska. "Samozrejme, spoločné riešenie sa hľadá, ale v kritickej krízovej situácii vždy každý štát predsa len viac hľadí na svoje záujmy, takže ten krízový proces sa toho nemohol nedotknúť," povedal pre novinárov.

Čistí prispievatelia chcú v rámci šetrenia znížiť svoje príspevky do rozpočtu EÚ, proti čomu sú ich príjemcovia. Úlohu politikov vidí Šikula v tom, aby eliminovali "retardačné faktory" reálne ohrozujúce solidaritu, ktorú v rámci perspektívy EÚ považuje za nezastupiteľný faktor.

Za Slovensko vníma Šikula v danej situácii zásadné dve veci – rozvíjanie vlastnej konkurencieschopnosti a kvalifikované presadzovanie národných záujmov. "Bez ohľadu na to, ktorý európsky scenár sa presadí – čím budeme konkurencieschopnejší, tým ľahšie zvládneme dôsledky. Zároveň treba kvalifikovane vedieť negociovať naše národné záujmy, pretože mnohé tie problémy, napríklad poľnohospodárstva, do istej miery vznikli aj tým, že sme počas prístupových rokovaní nevedeli dostatočne kvalifikovane negociovať. A to platí v tejto závažnej situácii ešte viac," konštatoval.

V rámci EÚ by sa Slovensko podľa neho malo aktívne podieľať na zdokonaľovaní integračného procesu. Pripomína, že aj malý štát dokáže vývoj ovplyvňovať a hľadať strategických partnerov na presadzovanie racionálnych prointegračných opatrení.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.

hol pop