Maďarsko ako jediný nováčik obmedzí prístup na svoj trh práce

Krátka správa:

Maďarsko je prvou a pravdepodobne jedinou krajinou spomedzi nových členov, ktorá plánuje zaviesť prechodné opatrenia obmedzujúce prístup bulharským a rumunským pracovníkom na svoj trh práce. A to aj napriek predošlej kritike „starých“ členských štátov kvôli obmedzovaniu voľného prístupu na svoje trhy práce pre občanov krajín EÚ-10 .

Rumuni a Bulhari budú môcť spočiatku žiadať o pracovné povolenie v 219 profesiách. „Sú to oblasti, kde je v Maďarsku nedostatok pracovných síl, ako je potravinársky, textilný a stavebný priemysel a sektor zdravotníctva,“ povedala hovorkyňa vlády Emese Danksová. Každý rok bude môcť navyše pracovať v Maďarsku 8000 sezónnych pracovníkov a 700 praktikantov z Rumunska a Bulharska. Obmedzenia budú v platnosti dva roky a každoročne ich prehodnotia.

Vláda údajne vzala do úvahy úsilie o zníženie nezamestnanosti, rozdiely v pracovných požiadavkách medzi rôznymi sektormi hospodárstva a komunitu etnických Maďarov v zahraničí. V Rumunsku žije 1,4 milióna Maďarov, ktorí tvoria najväčšiu takúto skupinu mimo svojej vlasti. Miera nezamestnanosti v Maďarsku dosahuje momentálne 7,4 %, čo je najnižšia hodnota spomedzi krajín strednej Európy. Očakáva sa však, že nezamestnanosť stúpne, keďže vláda s cieľom znížiť rozpočtový deficit zredukovala počet svojich zamestnancov.

Podľa údajov z októbra 2006 pracovalo v krajine spolu 46 670 pracovníkov z Rumunska a Bulharska s platným pracovným povolením. Z toho 44 500 bolo vydaných na obdobie jedného roka, a len 142 bolo vydaných pre pracovníkov z Bulharska.

Žiadna iná nová členská krajina dosiaľ neprijala voči budúcim záujemcom o prácu z Bulharska a Rumunska obmedzujúce opatrenia ako Budapešť. Slovensko, Poľsko, Česká republika, Slovinsko, Estónsko, Litva a Lotyšsko umožnia pracovníkom z Balkánu voľný prístup na svoje trhy práce. Spomedzi „starých“ členov EÚ tak spravia Švédsko a Fínsko. Naopak, Španielsko, Grécko, Spojené kráľovstvo, Írsko, Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, Holandsko a Dánsko sa nechali počuť, že zavedú kvóty či iné systémy pracovných povolení.

Voľný pohyb pracovných síl je jedným z kľúčových princípov EÚ, avšak členské štáty majú právo zaviesť prechodné opatrenia pre ochranu svojich trhov práce pred prílevom emigrantov za prácou na maximálne obdobie siedmich rokov.