Mazák je v expertnej skupine EK, rieši aj právne otázky stabilizačných dlhopisov

Bratislava 23. augusta (TASR) – Možnosti zavedenia stabilizačných európskych dlhopisov a vytvorenie mechanizmu na riešenie príliš vysokých dlhov. To je téma pre expertnú skupinu, ktorej vznik ohlásil šéf Európskej komisie (EK) José Manuel Barroso v júli tohto roka. Zastúpenie v nej má aj Slovensko. Právne otázky má totiž na starosti bývalý predseda Ústavného súdu (ÚS) SR a generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu Ján Mazák.

"Ako jediný právnik sa mám vyjadrovať k otázke súladnosti navrhovaných riešení, napríklad k vydávaniu stabilizačných dlhopisov s primárnym právom Európskej únie," povedal pre TASR Mazák. Nazdáva sa, že miesto v skupine získal aj na základe svojho pôsobenia na Súdnom dvore. Prácu v takomto expertnom zoskupení vníma ako prirodzenú výzvu pre každého právnika, ktorý pracuje s európskym ústavným právom, a súčasne aj profesionálne zadosťučinenie. "Človeku lichotí aj to, že ho vybrali v prostredí, ktoré má ďaleko od toho, aby profesionálne pozície obsadzovalo inak než z hľadiska splnenia požadovaných kritérií," doplnil Mazák.

Expertná skupina preskúma výhody a riziká čiastočného nahradenia vydávania národných dlhopisov stabilizačnými dlhopismi, ako aj vytvorenia spoločného fondu na uhrádzanie dlhov. Posúdi, ako by sa taký projekt mohol realizovať z hľadiska právnych kritérií či ekonomického a rozpočtového rámca. Prirodzenými požiadavkami sú zachovanie demokratických princípov, udržateľnosť verejných financií, zamedzenie morálneho hazardu, finančná stabilita a integrácia.

Skupinu vedie Rakúšanka Gertrude Tumpel-Gugerellová, ktorá pôsobila vo vedení Európskej centrálnej banky (ECB). Okrem nej skupinu tvoria ekonómovia z Francúzska, Portugalska, Nemecka, Anglicka, Španielska, Fínska, Litvy, Holandska a Švajčiarska. Ján Mazák je v skupine jediný právnik. Zloženie skupiny je podľa Barrosa zárukou kombinácie hlbokých znalostí a rôznych špecializácií a nepochybne príde s odporúčaním, ako riešiť tento komplexný problém z právneho, politického a ekonomického hľadiska. Expertná skupina má vypracovať svoje stanovisko do marca 2014. "Iste, vyzerá to na beh na krátku trať, v skutočnosti ide o aktivity, ktoré presahujú tento časový limit," uviedol pre TASR Mazák.

vik gl