MF: Do tretice všetko dobré

Krátka správa

Po dvoch neúspešných pokusoch vyhlásilo ministerstvo financií už po tretíkrát tender na výber agentúry, ktorá by mala zabezpečovať informačnú a komunikačnú kampaň pre verejnosť o zavedení eura na Slovensku. Obidva predchádzajúce tendre boli zrušené na základe nespokojnosti potenciálnych záujemcov so zadanými kritériami. Úlohou víťazného kandidáta bude informovať širokú verejnosť o jednotlivých etapách prechodu na euro prostredníctvom mediálnej propagácie.

Najnovšia hodnotiaca správa vypracovaná komisármi z Bruselu, ktorí sa v júni osobne oboznámili so stavom pripravenosti našej východnej hranice s Ukrajinou, pozitívne ocenila pokrok v prácach za posledných 6 mesiacov. Slovenská hranica podľa nej spĺňa schengenské normy, čo je kľúčovou podmienkou pre vstup našej krajiny do schengenského systému od januára budúceho roku.

Po tom, čo sa Rada EÚ pre poľnohospodárstvo nedokázala zhodnúť na povolení, či nepovolení pestovania geneticky modifikovaných zemiakov určených na krmivo a surovinu pre chemický priemysel, bude v tejto veci rozhodovať Komisia. Podľa očakávaní by mala pestovanie novej plodiny povoliť.

Predstavitelia Európskej komisie včera v Bruseli rokovali so zástupcami Ministerstva životného prostredia SR v súvislosti s podozrením voči Slovensku z porušenia smerníc EÚ vo veci ťažby kalamitného dreva v Tichej a Kôprovej doline.

Eurokomisár pre hospodárske a menové záležitosti Joaquín Almunia počas svojej dvojdňovej návštevy Slovenska ocenil pokroky v hospodárskej oblasti, no zároveň vyzval k pokračovaniu v úsilí na splnenie kritérií na zavedenie eura.

Európsky súdny dvor oznámil, že vo veci obvinenia spoločnosti Microsoft z porušenia protimonopolných opatrení EÚ vynesie definitívny rozsudok 17. septembra tohto roku.

Česká republika nasledovala príklad Slovenska a podala žalobu na Európsku komisiu kvôli uloženej pokute za vytváranie nadmerných zásob pred vstupom do EÚ.