MH SR: Dátum zákazu pre používanie chrómanov sa odďaľuje až na 53 mesiacov

Bratislava 27. februára (TASR) – Zástupcom Ministerstva hospodárstva (MH) SR sa spolu s ďalšími členskými štátmi EÚ podarilo oddialiť dátum zákazu pre používanie chrómanov bez autorizácie na 53 mesiacov. Európska komisia (EK) pôvodne navrhovala termín 39 mesiacov. Informoval o tom hovorca ministra hospodárstva SR Stanislav Jurikovič.

"Predĺženie termínu umožní priemyslu dôkladne sa pripraviť na autorizáciu chrómanov podľa nariadenia REACH. To je pre podnikateľské subjekty nielen v hutníctve, ale aj v ďalších odvetviach vrátane automobilového priemyslu veľkou výzvou," povedal v tejto súvislosti minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský (nominant Smer-SD).

Žiadosť o autorizáciu na použitie chrómanov je podľa Jurikoviča potrebné predložiť do 35 mesiacov od dátumu zverejnenia predmetného nariadenia EK. Finalizácia schvaľovacieho procesu a následné zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ sa očakáva v marci až apríli 2013.

Chrómany sa využívajú najmä v procesoch povrchových úprav kovov a plastov. Vrátane oxidu chrómového a kyseliny chrómovej patria medzi látky karcinogénne, mutagénne a reprodukčne toxické (tzv. CMR látky). Bolo preto odsúhlasené ich zaradenie do prílohy nariadenia REACH, ktorá podmieňuje ich použitie udelením autorizácie s postupným hľadaním náhrad. Hľadanie náhrad za chrómany bude zo strany priemyslu však vyžadovať väčšie investície do inovácií a nových technológií.

jal pop