MH SR: Na Slovensko prišla misia Medzinárodnej energetickej agentúry

Bratislava 23. novembra (TASR) – Na Ministerstve hospodárstva (MH) SR sa v týždni od 22. do 26. novembra 2010 uskutočnia rokovania s 12-člennou misiou zloženou zo zástupcov Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), Medzinárodnej jadrovej agentúry a Európskej komisie. Informoval o tom rezort hospodárstva.

Úlohou misie bude hĺbkovo analyzovať vývoj v energetickej politike a sektore energetiky na Slovensku za obdobie uplynulých 5 rokov. Výsledkom bude hĺbkový prehľad IEA o energetickej politike SR, ktorý predstavuje najvýznamnejšiu aktivitu, vyplývajúcu z členstva SR v tejto medzivládnej organizácii.

Správa sa zameria na hodnotenie kľúčových oblastí energetickej politiky – energetickú bezpečnosť, obnoviteľné zdroje energie a politiku zmeny klímy, energetickú efektívnosť, jadrovú energiu, výskum, rozvoj a rozširovanie energetických technológií a ďalšie.

Výsledná správa je považovaná medzinárodným spoločenstvom za významný referenčný a mienkotvorný zdroj o stave a ďalšom smerovaní energetickej politiky a energetických trhov príslušnej členskej krajiny IEA. Má potenciál ovplyvňovať rozhodovanie medzinárodnej podnikateľskej a finančnej komunity a potenciálnych investorov o vstupe na energetické trhy príslušnej krajiny.

Počas expertnej misie sa uskutoční 20 rokovaní, na ktorých sa zúčastní viac ako 50 subjektov zo štátneho a komerčného sektora, inštitúcií z oblasti vedy a energetického výskumu a mimovládnych organizácií.

jal pop