MIKOLAJ: Nedostatkom EU je slabá zahraničná publikačná činnosť pedagógov

Bratislava 16. februára (TASR) – Za najväčší nedostatok, ktorý sa nepodarilo Ekonomickej univerzite (EU) v Bratislave odstrániť, považuje minister školstva Ján Mikolaj (SNS) slabú publikačnú činnosť jej pedagógov v zahraničných akreditovaných časopisoch. Pre TASR to uviedol počas dnešného slávnostného odovzdávania dekrétu, ktorým EU získala štatút univerzitnej vysokej školy (VŠ). "Táto vysoká škola, rovnako ako každá iná, má určité rezervy. V rámci kritérií akreditácie, ktorých je približne 20 až 30, sa toto ukázalo ako slabšie," povedal Mikolaj.

Rektor EU Rudolf Sivák na tieto tvrdenia reagoval slovami, že za dôležitý považuje výsledok. "Splnili sme všetky kvalitatívne ukazovatele a viackrát ich prekročili. Rezervy však, samozrejme, sú a niektoré sme mohli plniť aj lepšie," povedal pre TASR. Konštatovania ministra podľa neho vychádzali najmä z obdobia rokov 2002 až 2006, ktorým sa akreditácia tiež zaoberala. "V súčasnosti sú parametre nastavené inak, no niektorí pedagógovia budú musieť publikačnú a výskumnú činnosť v budúcnosti zlepšiť," dodal Sivák.

Mikolaj aj Sivák označili proces komplexnej akreditácie (KA) za prínosný, pretože upozornil univerzity na problémy, ktoré môžu brániť ich ďalšiemu rozvoju. Sivák považuje proces KA za transparentný, no je otázne, či je aj úplne objektívny. "Je zrejmé, že po skončení procesu KA sa bude treba vrátiť a zhodnotiť ho aj v otázke nastavenia samotných kritérií," uviedol Sivák. Minister Mikolaj predpokladá, že kritériá KA sa v budúcnosti budú sprísňovať, pričom osobne chce presadzovať najmä sprísnenie hodnotenia vedeckovýskumnej činnosti univerzít.

Ekonomická univerzita v Bratislave sa na jeseň minulého roku po rozhodnutí Akreditačnej komisie zaradila medzi šesť vysokých škôl, ktoré delilo od univerzitného titulu len jedno nesplnené kritérium komplexnej akreditácie – málo pedagógov na počet študentov.

Komplexná akreditácia rozdelila vysoké školy na univerzitné, VŠ bez zaradenia a odborné školy. Akreditačná komisia pôvodne odporučila status univerzity len šiestim školám – Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach, Technickej univerzite vo Zvolene, Univerzite Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, Technickej univerzite v Košiciach a Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Univerzity, ktoré si chceli zachovať status, museli splniť šesť kritérií týkajúcich sa ich výskumnej, vzdelávacej činnosti, počtu študentov na počet učiteľov či počtu doktorandov.

edi pa