Ministri financií EÚ i eurozóny budú riešiť najmä ekonomickú budúcnosť únie

Brusel 13. februára (TASR) – Ako utorková (15.2.) Rada Európskej únie pre finančné a ekonomické záležitosti, tak i pondelkové (14.2.) zasadnutie budú mať spoločného menovateľa v tom, že prevažnú väčšinu ich agendy budú tvoriť diskusie o finančnej a hospodárskej budúcnosti únie. Fungovanie Európskej únie i Európskej menovej únie totiž čoskoro budú čakať mnohé zmeny. Slovensko na oboch zasadnutiach bude zastupovať minister financií Ivan Mikloš.

Na úvod stretnutia šéfov rezortov eurozóny prednesie komisár pre ekonomické a finančné záležitosti Olli Rehn správu o ekonomickom stave únie. Diskusiu o posilnení Európskeho finančného stabilizačného mechanizmu (EFSF) zatiaľ charakterizujú len všeobecné vyjadrenia, rozhodnutie o prípadnom navýšení jeho kapitálu zostane na lídroch eurozóny, ktorí sa zídu na summite 11. marca. Ministri by mali preskúmať aj jeho rozšírenie a oblasti pôsobenia. EFSF je funkčný do roku 2013, ale prostriedky, určené na podmienenú záchranu verejných financií štátov eurozóny, by nepostačovali za určitých okolností na to, aby mechanizmus plnil svoj účel. Podľa expertov by to bolo v prípade, keby o pomoc po Írsku požiadalo viacero krajín, medzi nimi jedna silná eurozónová ekonomika – Taliansko alebo Španielsko.

Znovu sa dostane na program debata o Európskom krízovom mechanizme, ktorý má nastúpiť po roku 2013 na miesto EFSF, rovnako sa preberie aj podoba hospodárskeho riadenia únie. V súčasnosti sa jej šesť bodov dolaďuje z legislatívneho i obsahového hľadiska a konečné rozhodnutie o ňom by malo prísť na zasadnutí Európskej rady 24.-25. marca.

Témou rokovaní bude aj tzv. Pakt konkurencieschopnosti, ktorý predostreli Nemecko s Francúzskom počas posledného mimoriadneho summitu (4.2.). Dokument, ktorý navrhuje závažné zásahy do fungovania ekonomík členských štátov, sa nestretol s veľkým nadšením lídrov eurozóny, preto sa očakáva, že aj v pondelok prebehnú ostré výmeny názorov o návrhu.

Zo slovenského pohľadu má význam ďalší bod rokovaní, je to odporučenie nástupcu alebo nástupkyne Gertrude Tumpel-Gugerellovej v šesťčlennej Výkonnej rade Európskej centrálnej banky (ECB). Na stole sú dve alternatívy – Belgičan Peter Praet a Slovenka Elena Kohútiková, podľa expertov však Kohútiková veľké šance nemá. Konečné slovo budú mať lídri Európskej únie na nasledujúcom regulárnom summite (24.-25. marca).

Ministri financií únie v utorok preberú premietnutie európskej stratégie Európa 2020 do reality z finančného a ekonomického hľadiska. Šéfovia rezortov budú analyzovať aj súčasnú implementáciu Paktu stability a rastu, zavedenie novej smernice o zdaňovaní úspor, stanovia priority rozpočtu únie pre rok 2012 a pripravia aj pozície únie pre nadchádzajúce stretnutie ministrov a guvernérov centrálnych bánk krajín G20 (18.-19. februára).

(spravodajca TASR Silvester Balog) žab