Ministri V4 Balkánu: Pomáhajte si!

Krajiny by mali k EÚ a NATO napredovať tempom závislým od ich individuálneho pokroku, no ministri Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Poľska ich vyzývajú, aby plne využili všetky možnosti regionálnej spolupráce a pri integračnom procese si pomáhali.

Konštatovali to na tohtotýždňovom stretnutí so zástupcami Hovoria zo skúsenosti V4. Hoci krajiny do EÚ vstupovali spoločne, Slovensko bolo vylúčené z vlny rozširovania Severoatlantickej aliancie v roku 1999, v ktorej sa jej členmi stali naši susedia z Vyšehradu.

"Vychádzajúc z vlastnej skúsenosti, členovia Vyšehradskej skupiny zdôrazňujú dôležitosť regionálnej spolupráce krajín západného Balkánu a nabádajú ich, aby plne využili jej možnosti,“ uvádza sa v záverečnom vyhlásení stretnutia, na ktorom ministri rokovali aj so svojim partnermi z krajín západného Balkánu.

"Odkaz Vyšehradskej štvorky je, že v otázkach spoločného záujmu – a nielen v Únii – sme vždy dokázali hovoriť jedným hlasom. Radi by sme videli, keby sa to dialo aj na Balkáne – že krajiny rozvinú intenzívnu spoluprácu medzi sebou na regionálnej úrovni a potom sa začlenia do širšieho zoskupenia," konštatoval minister zahraničia Miroslav Lajčák.

Krajinám regiónu ponúkli ministri spoločné vyšehradské twinningové projekty. Ubezepčili, že V4 je pripravená podporiť integráciu západného Balkánu aj prostredníctvom nadchádzajúcich predsedníctiev EÚ. Slovensko aj počas predsedníctva V4 v rokoch 2010-2011.

Štvorka prisľúbila pomoc tým krajinám, ktoré EÚ zatiaľ nie je ochotná (pre nedostatočné plnenie podmienok) zahrnúť na "schengenský biely zoznam" a zatiaľ im nezruší vízovú povinnosť. Ide o Bosnu a Hercegovinu a Albánsko. Občania Srbska, Čiernej Hory a Macedónska už nebudú od 1. januára 2010 potrebovať pri ceste do EÚ víza. 

Ministri ďalej konštatovali „značný pokrok v spolupráci Srbska s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu" a preto žiadajú, aby vstúpila do platnosti Dočasná obchodná dohoda (IA) medzi Belehradom a EÚ. Tá umožňuje využívať veľkú časť benefitov Stabilizačnej a asociačnej dohody (SAA) ešte pred jej ratifikáciou všetkými členskými štátmi EÚ.

Pokiaľ ide o najproblematickejšiu krajinu regiónu – multietnickú Bosnu a Hercegovinu – tam podporujú zachovanie prítomnosti misie EÚ EUFOR Athea až do ukončenia pôsobenie Úradu vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva. 

V záveroch stretnutia sa tiež uvádza, že „Vyšehradská skupina vyjadrila presvedčenie, že Kosovo, tak ako súčasť celého regiónu, tiež zdieľa európsku perspektívu“. Šalamúnska formulácia zohľadňuje, že Slovensko ako jediná krajina V4 neuznala nezávislosť niekdajšej srbskej provincie.

Šéfovia diplomacií vyzvali think-tanky zaoberajúce sa zahraničnou politikou, aby spoločne realizovali výskumné programy zamerané na Balkán a prispeli k harmonizácii bilaterálnych programov rozvojovej pomoci smerom k regiónu.

Ďalšie pravidelné stretnutie ministrov zahraničia V4 sa bude týkať Východného partnerstva EÚ.