Minitorovacia správa EK: Pokrok v Rumunsku, väčšie výhrady voči Bulharsku

Brusel 22. januára (TASR) – Rumunsko od vydania poslednej správy mechanizmu spolupráce a overovania Európskej komisie dosiahlo pokrok v mnohých oblastiach. Bulharsko síce prijalo kroky správnym smerom, ale pokrok je obmedzený a stále neistý. To sú hlavné konštatovania dnes zverejnenej správy EK o pokroku oboch balkánskych krajín v rámci mechanizmu, ktorý monitoruje reformy v oblasti justície, boja proti organizovanému zločinu, korupcii a dodržiavania pravidiel právneho štátu.

Hovorca Európskej komisie Mark Gray, ktorý predstavil výsledky monitorovacieho procesu EÚ za posledných 18 mesiacov, v prípade Rumunska konštatoval, že hlavné prvky v oblasti súdnictva sú pozitívne, a to aj napriek neraz ťažkej situácii, ktorej boli súdne inštitúcie vystavené.

Bukurešť pokračovala v prijímaní potrebných a očakávaných legislatívnych zmien a zlepšujúca sa spolupráca medzi súdnymi orgánmi a ministerstvom spravodlivosti pomáha riešiť problémy riadiaceho charakteru.

"Prospešná pre oblasť justície bola aj pokojná politická situácia v krajine," uviedol Gray.

Hovorca EK však upozornil, že exekutíva EÚ má stále obavy súvisiace s nezávislosťou súdneho systému v Rumunsku a je ešte veľa prípadov korupcie a útokov na osobnú integritu sudcov.

V prípade Bulharska Európska komisia konštatuje, že došlo k určitému zlepšeniu, pokiaľ ide o procedúry vymenúvania sudcov. Došlo k niekoľkým užitočným administratívnym opatreniam zo strany generálneho prokurátora a najvyššia súdna rada dosiahla pokrok, pokiaľ ide o preťaženosť súdov.

Celkový pokrok tejto krajiny je však stále dosť neistý, uvádza sa v dokumente EK. Opakované škandály spojené s nomináciou sudcov, ktoré museli byť zrušené kvôli etickým dôvodom, prípady oslobodenia vysokopostavených zločincov, ako aj séria odhalení o politickom vplyve na súdnictvo podkopali dôveru verejnosti v justičný systém krajiny. Komisia dodala, že je len málo prípadov korupcie a organizovaného zločinu, ktoré boli úspešne dotiahnuté do konca.

Bulharsku priťažila aj skutočnosť, že za posledné sledovacie obdobie sa vymenili tri vlády, čo znamená, že reformný proces bol prerušovaný a nemal potrebnú podporu spoločnosti.

"Hodnotiaca správa pre Bulharsko nie je posúdením aktivít súčasnej ani predchádzajúcej vlády. Sme presvedčení, že súčasná vláda bude brať vážne odporúčania obsiahnuté v našej správe," uviedol Gray.

Komisia vydala konkrétne odporúčania pre Sofiu týkajúce sa reforiem v oblasti súdnictva, boja proti organizovanému zločinu a korupcii. Podľa stanoviska Bruselu Bulharsko musí urýchliť reformy a dosiahnuť presvedčivé výsledky vo všetkých sledovaných oblastiach.

V prípade oboch krajín bude nasledujúca hodnotiaca správa prezentovaná o rok. To je podľa EK dostatočne dlhé obdobie na posúdenie výsledkov nových reforiem a ich vplyvu na spoločnosť.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem