Motorky nebudú oslobodené od technických kontrol

Zdroj: Wikimedia

Z hlasovania Európskeho parlamentu vyplýva, že sa bezpečnostné prehliadky motorových vozidiel rozšíria aj na motocykle. Nové pravidlá budú postupne vyžadovať vo všetkých členských krajinách pravidelné prehliadky motocyklov a prívesov nad 750 kilogramov používaných v cestnej doprave.

Povinné prehliadky motocyklov vo všetkých členských štátoch by mali byť povinné od roku 2016. Od roku 2018 by sa táto povinnosť mala vzťahovať aj na mopedy, pokiaľ štúdia Komisie nepreukáže, že tieto pravidlá sú z pohľadu snahy o zvýšenie bezpečnosti na cestách neefektívne. 

Podpredseda Komisie zodpovedný za dopravu Siim Kallas pred rokom predstavil balík legislatívy o  technickej spôsobilosti vozidiel a ich kontroly. Podľa Kallasa je rozhodnutie zahrnúť sem aj motocykle krokom k zníženiu počtu úmrtí na cestách.

„Som rád, že Európsky parlament sa stotožnil s názorom, že motocykle sa musia podrobiť technickým kontrolám. Technické prehliadky motocyklov sú krokom k dosiahnutiu nášho cieľa, ktorým je bezpečnosť na cestách a zníženie úmrtnosti pri dopravných nehodách k roku 2020 o polovicu a približovať sa vízii nulovej cestnej úmrtnosti“, povedal európsky komisár pre dopravu Kallas.

Nová legislatíva by mala riešiť aj podvody s najazdenými kilometrami vozidiel pri predaji a stanovuje minimálne celoeurópske štandardy technických prehliadok dopravných prostriedkov, ktoré sa momentálne vo členských krajinách EÚ líšia.

Keď sa otázkou koncom mája zaoberal výbor pre dopravu Európskeho parlamentu, konštatoval, že regulácia dvojkolesových dopravných prostriedkov a prívesov pod 2000 kilogramov by mala byť ponechaná na národné parlamenty.

Európska komisia prišla v júli 2012 s návrhom tvrdších predpisov v cestných kontrolách po tom, čo sa v EÚ zvýšila úmrtnosť na cestách. Komisia odhaduje, že lepšie bezpečnostné inšpekcie môžu zachrániť viac ako 1200 životov ročne a predchádzať 36 tisíc nehodám, ktoré sú spôsobené technickými zlyhaniami.

Inšpekciu dvojkolesových dopravných prostriedkov nevykonáva jedenásť krajín EÚ. Slovensko medzi ne nepatrí, technická kontrola je už poviná u motocyklov aj pri prípojných vozidlách. Návrh už formálne kritizovali národné parlamenty Francúzska, Holandska, Švédska a Cypru za to, že návrh porušuje zásadu subsidiarity EÚ.

Federácia Európskych motocyklistických asociácií odsúdila návrhy Komisie ako „daň z chudoby“. Kontroly motocyklov sú totiž drahé. V poslednej správe federácia tvrdí, že bezpečnosť v cestnej premávke sa zvýšila aj bez nových regulácií.

Bruselská skupina zverejnila štatistiky o znížení úmrtnosti na motocykloch o 27,3%. Počet obetí sa v období rokov 2001-2010 znížil z 7 426 na 4 296. Počet motocyklov na cestách pritom vzrástol o 45%.

Štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie ukazujú, že ročne zomrie na cestách 30 tisíc ľudí z celej EÚ. Najviac obetí dopravných nehôd vykazuje Poľsko a Taliansko, kde ročne zomrie viac ako 4 tisíc ľudí.

Legislatívny návrh podporený Parlamentom teraz čakajú rokovania v Rade.

Pozície

"Cestné kontroly sa v rôznych členských štátoch značne odlišujú, preto potrebujeme harmonizované pravidlá na úrovni EÚ," uviedla spravodajkyňa pravidiel v oblasti cestných technických kontrol úžitkových vozidiel europoslankyňa Olga Sehnalová (S&D).

"Vo vystúpení som upozornil, že kontroly zavedené nariadeniami EÚ sa u nás stali nástrojom štátnej zvôle, zdierania a šikanovania majiteľov áut, keď úradníci bez upozornenia udeľujú vysoké pokuty aj za nevykonanie kontroly u nepoužívaných vozidiel. Nestačí vymýšľať predpisy, treba aj domýšľať aplikáciu," uviedol slovenský europoslanec Jaroslav Paška (EFD, SNS).