M.Povejšil: Pre EÚ je rok 2015 v znamení prekonania dôsledkov ekonomickej krízy

Brusel 2. januára (TASR) – Inštitúcie Európskej únie v roku 2015 vyvinú maximálne úsilie na prekonanie dôsledkov doterajšej ekonomickej a finančnej krízy. Pre TASR to uviedol vedúci Stáleho zastúpenia Českej republiky pri EÚ Martin Povejšil. Český diplomat upozornil, že na pozadí kríz okolo nás a vďaka novej podobe európskych inštitúcií sformovaných vlani po voľbách do Európskeho parlamentu je celkom jasné, že rok 2015 má byť rokom prekonania dôsledkov ekonomickej a finančnej krízy.

„Bude to rok, keď maximálne úsilie by sa malo nasmerovať pre obnovenie udržateľného rastu, čiže vytiahnuť nejako EÚ z toho veľmi nesmelého oživenia, ktorým sme prechádzali v priebehu roku 2014, smerom k robustnejšiemu oživeniu európskej ekonomiky a s tým súvisiacim rastom zamestnanosti,“ skonštatoval Povejšil.

Český veľvyslanec pri EÚ priznal, že ide o veľké výzvy pre EÚ a jej členov, podľa jeho slov je však dôležité, že všetky európske inštitúcie sa pozerajú týmto smerom a budú sa snažiť urobiť maximum pre tento stanovený cieľ.

Povejšil na druhej strane upozornil, že situácia v EÚ bude závislá aj od vývoja udalostí v globálnom meradle, a na začiatku roka je predčasné predpovedať, čí svetové udalosti zjednodušia alebo skomplikujú snahy EÚ o jej ekonomické oživenie a rast.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl

UPOZORNENIE: TASR vydá k správe zvukový záznam a videozáznam.