MPRV SR: Dosiahli sme úspech v oblasti zastropovania platieb pre farmy

Brusel 29. novembra (TASR) – Prinášame dobrú správu pre poľnohospodárov, konštatovala dnes štátna tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Magdaléna Lacko-Bartošová po ukončení dvojdňového stretnutia ministrov poľnohospodárstva EÚ v Bruseli. Upozornila, že Rada EÚ pre poľnohospodárstvo na tomto zasadnutí neprijala všeobecný rámec pre aktivity v budúcom viacročnom rozpočtovom období, lebo ani lídri EÚ sa zatiaľ na dlhodobom rozpočte únie nedohodli.

"Dobrá správa pre našich poľnohospodárov je, že sme dosiahli úspech v oblasti zastropovania priamych platieb pre farmárov. Tieto opatrenia sa dostali do roviny dobrovoľnosti, takže sa asi na území Slovenskej republiky uplatňovať nebudú," spresnila Lacko-Bartošová. A dodala, že takzvané zastropovanie bolo plánované tak, že vlastníci fariem v základnej platbe mohli dosiahnuť strop v maximálnej výške 300.000 eur ročne. K tomu ešte dodatočné zdroje za mzdy a odvody a ďalšie financie za ozeleňovanie plôch.

Podľa štátnej tajomníčky sa ministri počas dvojdňového zasadnutia dotkli viacerých doteraz otvorených otázok, napríklad o kvótach na cukor, podpore rozvoja vidieckych oblastí či spoločnej organizácii trhov.

V oblasti podpory rozvoja vidieka je pre SR dôležitý aspekt vymedzenia znevýhodnených oblastí a ich kriteriálne hodnoty, pričom Slovensko, podobne ako Nemecko, Rakúsko a ďalšie štáty, aj naďalej požaduje zmiernenie kritérií pre stanovenie znevýhodnených oblastí.

"Pre nás je dôležitá aj otázka zalesňovania, kde žiadame, aby oprávnenými žiadateľmi boli aj štátne lesy," pripomenula Lacko-Bartošová. Ako dodala, aj v tejto oblasti má Slovensko spojencov v podobe iných členských krajín a vďaka tomu už aj Európska komisia uvažuje o možnosti sprístupnenia finančnej podpory aj pre štátne lesy a štátne podniky.

V oblasti kvót na cukor Slovensko patrí medzi tie krajiny EÚ, ktoré sa vyslovili za ich zachovanie do roku 2020, pričom podporu v tomto smere prisľúbil aj Európsky parlament.

"Požadovali sme zachovať kvóty na mlieko alebo iný mechanizmus, ktorý by ochránil európsky trh s mliekom minimálne do roku 2020," uviedla v tejto súvislosti Lacko-Bartošová. V praxi to podľa nej bude znamenať istotu pre výrobcov cukrovej repy v prípade kvót na cukor a zaručenie minimálnej ceny mlieka pre farmárov v rámci kvót na mlieko.

Ďalším zaujímavým bodom boli diskusie o ozeleňovaní nevyužitých poľnohospodárskych plôch. Slovenská strana v tomto smere presadzuje maximálne zjednodušenie tohto procesu a zdôrazňuje, že poľnohospodári sami by mali určiť, ktoré postupy, prospešné pre klímu a životné prostredie, sú v ich regióne a na ich farmách najdôležitejšie.