M.ŠEFČOVIČ: Určitá miera harmonizácie daní v EÚ je veľmi potrebná

Bratislava 18. mája (TASR) – Otázka harmonizácie daní je vždy tou najťažšou, o ktorej sa v rámci EÚ rokuje, lebo jednak pri nej platí jednomyseľné rozhodovanie a jednak je všetkými ministrami financií krajín EÚ vnímaná veľmi citlivo. Uviedol to v piatok (17. 5.) na medzinárodnej konferencii v Bratislave s názvom Podpora dobrovoľného plnenia daňových povinností ako spoločná priorita Slovenska a EÚ podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič. Podujatie zorganizovalo Finančné riaditeľstvo SR a Zastúpenie EK na Slovensku.

"Faktom však zostáva, že určitá harmonizácia, či v daňových základoch alebo v spôsobe výberu daní je veľmi potrebná, lebo iným spôsobom sa tá rôznosť systémov zneužíva na vytváranie rôznych schém, ktoré umožňujú obchádzať daňové povinnosti a vyhýbať sa plateniu daní," spresnil.

"Som preto veľmi rád, že aj SR spracovala rozsiahly akčný plán boja proti daňovým podvodom a únikom. Inšpirovala sa pritom z niektorých tzv. Best practises v členských krajinách, či to bol systém registračných čísel daňovníkov v Portugalsku alebo veľmi úzka spolupráca medzi daňovou správou a finančnými inštitúciami v Írsku alebo silné postavenie daňovej polície v Holandsku, ktorá disponuje veľmi silnými represívnymi právomocami. Možnosť získať inšpiráciu v iných členských krajinách je veľmi dobrým spôsobom ako nastaviť systém v SR tak, aby bol efektívny, teda aby nedochádzalo k stratám na daňových povinnostiach," poznamenal.

SR podľa neho nie je jedinou krajinou, kde je problém daní taký citeľný. "V podstate každá členská krajina EÚ rieši problémy s výberom daní, ktoré sa stali oveľa citeľnejšie práve kvôli finančnej kríze, práve preto, že jednotlivé krajiny prechádzajú cez veľmi intenzívnu konsolidáciu, keď sa hľadá každé euro," zdôraznil.

Pripomenul zároveň, že členské krajiny cez daňové úniky strácajú ročne viac ako 1 bilión eur. "Žiadna členská krajina EÚ nevie vybrať 100 % dane z pridanej hodnoty (DPH). Pri krajinách podobných rozmerov ako je Slovensko sa výber úspešnosti DPH pohybuje niekde na hranici 50 %. To poukazuje na fakt, že nielen Slovensko, ale aj iné krajiny EÚ sa výrazným spôsobom boria s tým, ako nastaviť systém tak, aby nedochádzalo k vysokým stratám pri výbere daní," dodal.

Jedným zo spôsobov ako zosúladiť spoluprácu medzi členskými krajinami EÚ má byť podľa Šefčoviča aj nový program Fiscalis 2020, ktorý by aj prostredníctvom podpory vo výške 234 miliónov eur mal zabezpečovať lepšiu koordináciu medzi daňovými autoritami v členských krajinách EÚ.

jal jk