MV: Slovensko sa pripojilo k Schengenskému informačnému systému druhej generácie

Bratislava 10. apríla (TASR) – Slovenská republika spoločne s ďalšími 27 štátmi spustila 9. apríla 2013 prevádzku Schengenského informačného systému druhej generácie, tzv. SIS II, ktorý plne nahrádza doterajší Schengenský informačný systém prvej generácie (SIS 1). Pre TASR to uviedla Zuzana Miškolci z Komunikačného odboru kancelárie ministra vnútra.

Rozhodnutie o vybudovaní SIS II prijala Rada EÚ v roku 2001 za účelom zabezpečenia vysokej úrovne bezpečnosti v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Európskej únie vrátane udržiavania verejného poriadku a verejnej bezpečnosti. Prostredníctvom Schengenského informačného systému vyhlasujú štáty schengenského priestoru pátrania po osobách a veciach.

"SIS II v porovnaní s jeho predchodcom SIS 1 prináša viaceré zmeny. SIS II umožňuje sprístupnenie väčšieho rozsahu osobných údajov a informácií o osobe, po ktorej bolo vyhlásené pátranie, a to pre účely jednoduchšej identifikácie osoby prostredníctvom fotografie, odtlačkov prstov a detailnejších informácií, ktoré budú súčasťou záznamu v SIS II, a tak priamo dostupné policajtovi či iným oprávneným subjektom pri kontrole osoby," vysvetľuje Miškolci.

Dodáva, že k záznamu v SIS II bude možné pripojiť aj kópiu relevantného rozhodnutia príslušného orgánu, napríklad rozhodnutie o vyhostení, rozhodnutie justičného orgánu o predbežnom opatrení a podobne. V prípade záznamov vytvorených za účelom zadržania osoby bude povinnou súčasťou záznamu kópia európskeho zatýkacieho rozkazu.

"V SIS II dochádza k rozšíreniu kategórií vecí, po ktorých je možné vyhlásiť pátranie. K doterajším v SIS 1 používaným kategóriám vecí – motorové vozidlá a prívesy, zbrane, bankovky, vydané doklady a čistopisy dokladov – sa začleňujú nové kategórie – lode, lietadlá, kontajnery, priemyselné zariadenia a rôzne typy cenín," upozorňuje Miškolci.

Súčasný počet vyhlásených pátraní v Schengenskom informačnom systéme dosahuje podľa nej asi 47 miliónov záznamov, pričom do piatich rokov by mal vzrásť na 70 miliónov záznamov, a to z dôvodu pripojenia ďalších štátov k SIS, ako aj rozšírením kategórií vecí, po ktorých je možné vyhlásiť pátranie.

"Ambíciou členských štátov do budúcnosti je umožnenie automatického zidentifikovania osoby založeného na porovnaní odtlačkov prstov pomocou čítacieho mechanizmu dostupného pri kontrole osôb," uzatvára Miškolci.

df pop