MVSR: Na Slovensku bude najnižší stupeň teroristického ohrozenia, báť sa netreba

Bratislava 30. augusta (TASR) – Na Slovensku bude prvého septembra o 8.00 h. vyhlásený prvý – nízky stupeň teroristického ohrozenia. Netreba sa však plašiť, nič nám nehrozí, tvrdí ministerstvo vnútra, ktoré nemá informácie o hrozbe voči SR.

"Prvý – nízky stupeň je základným stupňom teroristického ohrozenia. Vyhlasuje sa v prípade, že nie sú žiadne informácie o teroristickom ohrození zo zahraničia namierenému voči Slovenskej republike, jej občanom, alebo jej záujmom," zdôraznil Petar Lazarov z Komunikačného odboru ministerstva vnútra.

Tento stupeň sa tiež podľa neho vyhlasuje pri všeobecnom ohrození spáchania trestného činu terorizmu v niektorom členskom štáte Európskej únie, alebo organizácie Severoatlantickej zmluvy, ktorá je však mimo územia SR a nemá súvislosť so Slovenskom. "Prípadne je len veľmi nízka spôsobilosť, snaha, alebo úmysel plánovať, pripraviť a vykonať trestný čin terorizmu na území Slovenskej republiky, voči Slovenskej republike, jej občanom, alebo záujmom," doplnil s tým, že v nedeľu sa netreba ničoho báť.

Prvý stupeň je súčasťou štvorstupňovej škály zhodnotenia miery teroristického ohrozenia. Rezort vnútra ju vypracoval po vzore členských štátov EÚ. Ďalej sú v nej tieto stupne – druhý – zvýšený stupeň ohrozenia, tretí – vysoký stupeň ohrozenia a štvrtý – kritický stupeň ohrozenia.

Stupne teroristického ohrozenia charakterizujú mieru nebezpečenstva vykonania trestného činu terorizmu, ktorá je vyjadrená rizikom teroristického ohrozenia. Stupeň vyhlasuje, znižuje aj odvoláva minister vnútra SR. K zníženiu či odvolaniu dochádza, keď pominú dôvody, na základe ktorých bol vyhlásený. Prvý stupeň minister neodvoláva.

vik jk