O možných problémoch s eurofondmi vie, urobí všetko pre ich vyriešenie (2)

Bratislava 3. februára (TASR) – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vie o probléme s účasťou verejnosti na posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorý môže mať dopad na čerpanie fondov Európskej únie (EÚ). Ako pre TASR reagovala jeho hovorkyňa Jana Kaplanová, rezort urobí všetko preto, aby sa problém vyriešil.

"Ministerstvo v tomto prípade konalo priebežne. Prebiehali rokovania s dotknutými rezortmi… Naplníme to, čo nám vláda uložila. Legislatívny zámer pripravíme tak, ako je potrebné, aby sme zosúladili všetko s európskou legislatívou," uviedla po rokovaní vlády Kaplanová. Objasnila, že rezort sa bude snažiť naplniť to, čo požaduje Európska únia (EÚ).

Týždenník Trend v utorok informoval, že rýchla výstavba diaľnic pomocou projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) môže byť príčinou, že Slovensko príde o časť peňazí z eurofondov. Vysoký účet Slovensku hrozí podľa denníka za to, že povýšilo výstavbu diaľnic a iných diel nad práva občanov spolurozhodovať o podobe prostredia, v ktorom žijú. To je podľa únie v rozpore európskou legislatívou. Vyplýva to z listu riaditeľa odboru regionálnej politiky Európskej komisie (EK) Dirka Ahnera stálemu predstaviteľovi Slovenska pri EÚ Ivanovi Korčokovi.

Slovenský parlament totiž ešte začiatkom roka 2007 obmedzil práva občanov schválením mimoriadnych opatrení na urýchlenú výstavbu diaľnic. Jedným z nich bola zmena zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ktorej verejnosť stratila pri povoľovaní výstavby diaľnic postavenie účastníka konania. Ostal jej len štatút takzvanej zúčastnenej osoby, ktorej námietkami sa úradníci zaoberať nemusia. Následne poslanci odsúhlasili vylúčenie ľudí z rozhodovania o všetkých projektoch, pri ktorých sa posudzuje vplyv na životné prostredie.

Takáto úprava je však podľa zistení Trendu v priamom rozpore s eurosmernicou EIA, ktorá garantuje "včasné a účinné príležitosti zúčastniť sa procesov environmentálneho rozhodovania". "Tento nesúlad môže zablokovať proces schvaľovania mnohých projektov spadajúcich pod smernicu EIA," varoval v liste zo začiatku minulého mesiaca Ahner. Nevyplatenie peňazí hrozí projektom nielen z Operačného programu Životné prostredie, ale aj ďalším programom.

UPOZORNENIE:

Správa bola rozšírená o 2. odsek.

TASR ponúka k správe zvukový záznam.

ala emu vjo gl