MZV: Na riešenie priestorov v Bruseli počas predsedníctva v EÚ sú dve možnosti

Bratislava 13. mája (TASR) – Rezort diplomacie navrhuje na riešenie priestorových kapacít v Bruseli súvisiacich so slovenským predsedníctvom v EÚ dve alternatívy. Ide o kúpu novej budovy alebo prenájom.

Kúpa je však podmienená predajom objektu Stáleho zastúpenia (SZ) SR pri EÚ a zastupiteľského úradu (ZÚ) v Bruseli. V prípade prenájmu je nevyhnutná rekonštrukcia SZ. Oba spomínané objekty sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. "Priestorovo sú dimenzované na zabezpečenie činnosti v štandardnom režime a nachádzajú sa v rôznych štvrtiach Bruselu. Objekt ZÚ je účelovo upravený pre potreby výkonu konzulárnej služby," uvádza sa v návrhu, ktorý ministerstvo predložilo do pripomienkového konania.

Súčasné priestory SZ postačujú na okolo 78 pracovníkov. Po úpravách neinvestičného charakteru by mohla slúžiť pre 90 ľudí a po komplexnej rekonštrukcii by sa kapacita dala zvýšiť na maximálnych 110 až 120 miest. Počas výkonu predsedníctva má celkový stav zamestnancov SZ dosiahnuť 225 osôb.

V prípade, ak by sa kúpila nová budova, tak by sa do nej zmestilo 130 zamestnancov. Zvyšok by zostal v súčasných priestoroch SZ. Po skončení predsedníctva by sa predal objekt SZ aj veľvyslanectva, a tie by potom spoločne sídlili v zakúpenej budove. Celkové výdavky za štandardnú nehnuteľnosť v Bruseli sa odhadujú na 11.673.000 eur. Tie by sa znížili o predpokladanú sumu z predaja veľvyslanectva v hodnote okolo 5,4 miliónov eur. Ide o odhad z marca tohto roka.

S prácami na kúpe budovy by sa podľa realitných kancelárií malo začať čo najskôr, pretože takýchto objektov na predaj nie je veľa. Podľa situácie na trhu sa môže stať, že do začiatku roka 2014 sa na trhu neobjaví žiadna relevantná ponuka. Pre prípad, že by sa do konca tohto roka nenašiel vhodný objekt na kúpu, tak sa pristúpi sa k prenájmu priestorov pre 225 zamestnancov a počas predsedníctva sa zrekonštruuje budova stáleho zastúpenia. Tá je v nevyhovujúcom stave a jej renovácia je aj tak v krátkom čase nevyhnutná.

Predpokladaná cena prenájmu štandardnej nehnuteľnosti v rozlohe 7000 m2, plus parkovacie plochy, vnútorné úpravy, výpočtová infraštruktúra za tri roky a rekonštrukcia SZ si vyžiadajú 13,413 miliónov eur. V prípade, ak by sa súčasná budova SZ EÚ Brusel modernizovala spolu s nadstavbou, bolo by potrebné zvýšiť výdavky na rekonštrukciu z 4,9 miliónov na 7 miliónov eur. Nadstavba by zvýšila existujúce kapacity SZ o ďalších 20 až 30 zamestnancov, takže by sa do nej v budúcnosti zmestili aj pracovníci veľvyslanectva. Jeho budova by sa potom predala.

Pri ponukách na prenájom je postoj realitných kancelárií v súčasnosti zdržanlivý, pretože žiadna z nich negarantuje získanie konkrétnych priestorov v závere budúceho roka za v súčasnosti odhadnutú sumu. Konkrétne rokovania sa predpokladajú začiatkom roka 2014.

Ministerstvo okrem toho v prípade tejto alternatívy, teda prenájmu, upozorňuje na vysoké finančné výdavky – prenájom, rekonštrukcia, po skončení predsedníctva náklady na odstránenie zabezpečovacej a spojovacej techniky, uvedenie budovy do pôvodného stavu.

er jk