Predsedníctvo Slovenska v EÚ si vyžiada kúpu novej budovy v Bruseli

Bratislava 11. júna (TASR) – Slovenská republika bude v druhej polovici roku 2016 predsedať Európskej únii. Pre tento účel Slovensko plánuje v Bruseli kúpiť novú budovu. Tá bude v budúcnosti slúžiť nielen pre Stále zastúpenie (SZ) SR pri EÚ a slovenský zastupiteľský úrad (ZÚ), ale aj pre ďalšie slovenské subjekty pôsobiace v belgickej metropole.

"Na model zdieľania spoločnej budovy SZ a ZÚ prechádzajú v Bruseli viaceré členské štáty. Takéto riešenie umožňuje lepšie využitie logistiky a podporného personálu," konštatuje rezort diplomacie v základných východiskách prípravy predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016. Materiál sa nachádza v pripomienkovom konaní. Značná časť finančných prostriedkov by sa získala odpredajom súčasných priestorov stáleho zastúpenia. Objekt slovenskej ambasády by sa odpredal po skončení predsedníctva.

Zásadným problémom súčasnej budovy SZ EÚ je podľa ministerstva zahraničných vecí (MZV) jej kapacita. Tá nepostačuje pre aktuálne potreby a nie je možné v nej umiestniť žiadneho ďalšieho diplomata v súlade s požiadavkami rezortov na navýšenie personálu. Okrem toho je v zlom technickom stave. Ani jej nákladná komplexná rekonštrukcia by však nevyriešila kapacitný problém. "Vzhľadom na to, že sa predpokladá zásadný nárast počtu zamestnancov SZ v roku 2015 pre potreby predsedníctva, je žiaduce realizovať kúpu novej budovy najneskôr v roku 2014," upozorňuje MZV.

Podľa ministerstva bude slovenské predsedníctvo nákladnou záležitosťou. Celkový rozpočet sa v súčasnosti nedá odhadnúť, mal by sa pohybovať rádovo v desiatkach miliónoch eur. Bližšiu špecifikáciu poskytne analýza ministerstva financií, ktorú je potrebné na rokovanie vlády predložiť do konca marca budúceho roka.

Líšia sa aj výšky rozpočtov jednotlivých členských štátov. Napríklad Cyprus schválil na účely tohtoročného predsedníctva 61,7 milióna eur, čo je, ako uvádza MZV, relatívne nízky rozpočet. Litva predpokladá sumu okolo 80 miliónov eur. Rozpočet poľského predsedníctva dosiahol približne 100 miliónov eur, Českej republiky zhruba 90 miliónov eur. Francúzov to stálo 170 miliónov eur. Súčasná predsednícka krajina túto sumu odhaduje do 100 miliónov eur.

Predsedníctvo realizujú skupiny troch členských štátov počas 18 mesiacov. Tie sú vytvorené na základe rotácie jednotlivých krajín s prihliadnutím na ich rozmanitosť a geografickú rovnováhu v rámci únie. Poradie predsedníctiev stanovila Rada EÚ v decembri 2004. Trio realizuje spoločný politický program. Každý člen skupiny predsedá v stanovenom období pol roka. Ostatní členovia vtedy pomáhajú aktuálnej predsedníckej krajine pri vykonávaní všetkých právomocí na základe spoločného programu.

Slovensko sa postaví do čela EÚ spolu s Holandskom a Maltou. S prípravou sa začína spravidla dva až štyri roky predtým. V prípade prvého predsedníctva, tak ako je to aj pri SR, sa ňou odporúča začať skôr.

er ed