MZV SR: Slovensko podporuje sociálny a ekonomický rozvoj Kosova

Bratislava 8. mája (TASR) – Slovensko podporuje otvorenie rokovaní o dohode umožňujúcej účasť Kosova na programoch Európskej únie. Predbežné stanovisko SR k návrhu rozhodnutia Rady EÚ poveriť Európsku komisiu (EK) na začatie rokovaní s Kosovom predložil rezort diplomacie do pripomienkového konania.

EK by tak rokovala v mene únie o uzavretí rámcovej dohody týkajúcej sa zapojenia tejto krajiny do programov EÚ. V počiatočnej fáze by to mali byť programy Kultúra a Občania pre Európu.

Rada EÚ vo svojich záveroch z roku 2009 odobrila úmysel komisie hľadať možnosti zabezpečenia ďalšieho politického a sociálno-ekonomického rozvoja Kosova. Jedným z týchto spôsobov je umožniť mu zapojiť sa do programov únie. Keďže nie všetky krajiny európskej dvadsaťsedmičky uznali nezávislosť Kosova, Slovensko s ďalšími štátmi presadzuje, aby rozhodnutie Rady EÚ bolo statusovo neutrálne a odrážalo stanoviská všetkých členských krajín EÚ.

SR neuznala jednostranne vyhlásenú nezávislosť Kosova. Napriek tomu však podporuje jeho sociálny a ekonomický rozvoj, ako aj jeho približovanie sa k únii. „Dôvodom je záujem Slovenska prispieť k stabilizácii regiónu západného Balkánu, ktorého je Kosovo súčasťou, a tiež záujem Slovenska o zlepšovanie životných podmienok ľudí v Kosove,“ vysvetľuje ministerstvo zahraničných vecí.

Juhosrbská provincia jednostranne vyhlásila nezávislosť od Belehradu pred troma rokmi – 17. februára 2008. Okrem Slovenska ho z členských krajín EÚ neuznáva ani Cyprus, Grécko, Rumunsko a Španielsko.

er ed