N. ROUBINI: Tvrdohlavosť ECB dusí oživenie okrajových ekonomík eurozóny

New York 22. októbra (TASR) – Európska centrálna banka (ECB) by sa mala prestať báť "zdanlivého rizika" inflácie. Radšej by sa mala zamerať na zvyšujúce sa nebezpečenstvo deflácie, ktorú môže spôsobiť menová vojna, tvrdí americký ekonóm Nouriel Roubini.

Menová politika ECB, ktorú ovláda strach z inflácie, dusí oživenie ekonomík okrajových krajín eurozóny, ako sú Portugalsko, Taliansko, Írsko, Grécko a Španielsko (PIIGS). Podľa Roubiniho by banka mala namiesto toho uvažovať o ďalšom kvantitatívnom uvoľňovaní.

"Tvrdohlavá ECB radšej zmarí všetky šance na oživenie ekonomík PIIGS, než aby pouvažovala o ďalšom kvantitatívnom uvoľnení, ktoré považuje za neprijateľné, pričom ako argument uvádza nebezpečenstvo zvýšenia inflácie." Pritom ich podľa Roubiniho ohrozuje "deflácia, nie inflácia".

Menové spory dosiahli kritický bod, tvrdí Roubini. Krajiny nadmerne závislé od domácich výdavkov musia znížiť domáci dopyt, aby stlačili svoje deficity. "Sporivé" krajiny však nechcú obmedziť vlastnú závislosť od čistého vývozu. "V oblasti mien a čistých exportov táto hra s nulovým súčtom vedie k tomu, že zisk jednej krajiny znamená stratu inej krajiny," čo podľa Roubiniho vedie k rozpútaniu "devalvačnej vojny", ktorá má zabezpečiť jednotlivým krajinám konkurenčnú výhodu.

Ak budú Čína, rozvíjajúce sa ekonomiky a ďalšie krajiny s prebytkom obchodnej bilancie prostredníctvom intervencií, zamedzujúcich zvyšovaniu domácej inflácie, naďalej brániť zhodnocovaniu svojich mien, deficitným krajinám zostane jedinou možnosťou, ako devalvovať, trvalá deflácia, ktorá ich opätovne stiahne do recesie, tvrdí Roubini.

Podľa neho je problém v prípade PIIGS ešte vyhrotený. Tieto krajiny zúfalo potrebujú nominálne aj reálne oslabenie eura. "Menová politika ECB a prísna fiškálna politika Nemecka však namiesto toho vedú k posilňovaniu eura a prehĺbeniu deflácie, ktorá ešte viac sťahuje aj tak klesajúce ekonomiky PIIGS do recesie."

Roubini dodal, že deflačnú dilemu ešte komplikuje stagnujúce Japonsko, ktoré dlhodobo bojuje s defláciou, a preto potrebuje oslabiť jen, aj keď stále dosahuje vysoké prebytky bežného účtu platobnej bilancie, čo podporuje jen.

"Posilnenie eura bude mať pre PIIGS čoskoro bolestivé následky, pretože recesie ich ekonomík sa prehĺbia" a úverová bonita vlád klesne na kritický bod. Európa bude musieť intervenovať na devízovom trhu, ale táto intervencia "zrejme nezastaví rast eura", ak nebude dostatočne veľká, s čím sa však podľa Roubiniho nedá počítať.

Informovala o tom CNBC.

12 lom gl