Na boj s chudobou a sociálnym vylúčením má ísť 65 miliónov eur z eurofondov

Bratislava 18. augusta (TASR) – Posilniť sociálnu súdržnosť na Slovensku, prispievať k znižovaniu chudoby a k odstráneniu jej najhorších foriem – to je cieľom Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci. Návrh jeho znenia pre programové obdobie 2014 až 2020 predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR do medzirezortného pripomienkového konania. Na tento účel by sa malo v najbližších siedmich rokoch použiť 65,1 milióna eur z fondov Európskej únie (EÚ).

Prostriedky z Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby majú byť určené na zmiernenie potravinovej a materiálnej deprivácie a extrémnych foriem chudoby s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, ako je bezdomovectvo, chudoba detí a potravinová deprivácia. „Za materiálnu depriváciu pre podmienky SR je považovaný najmä nedostatok potravín a základných hygienických potrieb u príjemcov pomoci v hmotnej núdzi a osôb bez prístrešia,“ vysvetľuje rezort práce v dokumente.

Navrhované opatrenia v rámci operačného programu sa zameriavajú na poskytovanie potravinových a hygienických balíčkov, teplého jedla a podporu distribúcie darovaných potravín. „Potravinovú a materiálnu pomoc budú poskytovať organizácie, ktoré majú prax a skúsenosti s poskytovaním pomoci najodkázanejším osobám, respektíve prácou s nimi,“ dopĺňa ministerstvo.

Rezort práce, ktorý zastrešuje oblasť sociálnych služieb a hmotnej núdze, by mal byť riadiacim orgánom operačného programu a súčasne orgánom auditu. Celkovo bolo pre program vyčlenených 65,1 milióna eur, pričom spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu predstavuje 9,76 milióna eur z tejto sumy.

kve zll