Najväčším ťahúňom investícií do vývoja a výskumu v EÚ je automobilový priemysel

Brusel 6. december (TASR) – Európska komisia (EK) v dnes prezentovanej správe o investíciách firiem v EÚ do výskumu a vývoja upozornila, že v roku 2011 rast tohto druhu investícií podnecoval prevažne automobilový priemysel, ktorý má na investíciách do výskumu a vývoja v EÚ najväčší, až štvrtinový, podiel.

Investície do výskumu a vývoja v automobilovom sektore vlani narástli o 16,2 percenta, pričom toto odvetvie má na investíciách do výskumu a vývoja v EÚ najväčší podiel – 25 percent.

Spoločnosti so sídlom v Nemecku, ktorých podiel na celkovom objeme investícií do súkromného výskumu a vývoja v EÚ dosahuje približne jednu tretinu, posilnili rast výskumu a vývoja o 9,5 percenta. Spoločnosti v Spojenom kráľovstve a vo Francúzsku, ktoré takisto dosahujú veľký podiel na súkromnom výskume, vykázali rast vo výške 13,1 percenta respektíve 7,6 percenta.

Tabuľky výsledkov na rok 2012 vychádza zo vzorky 1500 spoločností, ktoré sú celosvetovými poprednými investormi do výskumu a vývoja a ktorých výdavky v tejto oblasti dosahujú takmer 90 percent celkových výdavkov spoločností na výskum a vývoj na celom svete.

V tabuľke sa meria celková hodnota ich celosvetových investícií do výskumu a vývoja financovaných z vlastných zdrojov bez ohľadu na miesto, kde sa príslušný výskum a vývoj realizuje. Z 1500 spoločností má 405 sídlo v EÚ, 503 v USA, 296 v Japonsku a 296 v iných krajinách vrátane Švajčiarska, Južnej Kórey, Číny, Indie a ďalších 23 krajín.

Každá z krajín v tabuľke investovala v roku 2011 do výskumu a vývoja 35 miliónov eur alebo viac.

Zo 405 spoločností so sídlom v EÚ, majú krajiny strednej Európy len skromné zastúpenie, keď 4 investujúce spoločnosti pôsobia v Poľsku a po jednej v Českej republike a Slovinsku.

Z údajov v tabuľke vyplýva, že rast zamestnanosti je vo všeobecnosti vyšší v odvetviach intenzívne využívajúcich možnosti výskumu a vývoja. Údaje o celkovej zamestnanosti týkajúce sa 815 spoločností v tabuľke sa v rokoch 2003 – 2011 zvýšili o 22,3 percenta, pričom najväčší nárast bol zaznamenaný v odvetviach mimoriadne intenzívne využívajúcich možnosti výskumu a vývoja (36,1 percenta).

Vo vzorke spoločností z EÚ zamestnanosť rástla veľmi výrazne v odvetviach pôsobiacich v oblasti špičkových technológií (38 percent).

V novej štúdii sa zdôrazňuje, že Európska únia je atraktívnym miestom na realizáciu výskumu a vývoja pre firmy so sídlom mimo EÚ a že zahraničné investície do výskumu a vývoja predstavujú veľký zdroj zamestnanosti a konkurencieschopnosti v Európe.

Ide najmä o firmy z USA, ktoré zvýšili svoje výdavky na výskum a vývoj v EÚ z 12 miliárd USD v roku 2000 na 23 miliárd USD do roku 2008. Firmy z USA vynakladajú na výskum a vývoj v EÚ desaťnásobne viac prostriedkov než v Číne a Indii spoločne.

Horizont 2020, ktorý EK predstavila ako súčasť svojho návrhu rozpočtu EÚ na roky 2014 až 2020, je novým programom EÚ pre výskum a inovácie. V záujme posilnenia výskumu a inovácií ako hybnej sily rastu a zamestnanosti komisia v porovnaní s 55 miliardami eur v súčasnom rámcovom programe navrhla budúci viacročný rozpočet vo výške 80 miliárd eur.

Európska únia tiež stanovila cieľ, na základe ktorého by spoločné výdavky na verejný a súkromný výskum mali do roku 2020 dosiahnuť 3 % HDP. Tento hlavný ukazovateľ v rámci stratégie Európa 2020 by sa mal urýchlene doplniť o hlavný ukazovateľ pre inovácie, na ktorom sa momentálne pracuje.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl