Národné akčné plány o rómskej integrácii si pýta EK do konca roka

Brusel 4. apríla (TASR) – Do konca roka 2011 očakáva Európska komisia predstavenie národných akčných plánov pre efektívne riešenie integrácie rómskeho obyvateľstva v členských štátoch únie. V nich by malo byť zahrnuté predovšetkým priblíženie sa k ukončeniu školskej dochádzky u všetkých rómskych detí, ďalej adekvátna prístupnosť k zdravotníckym službám a zlepšenie podmienok bývania pre Rómov.

Toto sa uvádza v dokumente, ktorý odprezentuje v utorok Európska komisia na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu, informoval dnes bruselský portál Bruxinfo.

Do 31. decembra majú členské krajiny čas, aby predstavili svoje akčné plány s konkrétnymi opatreniami na dosiahnutie cieľov s ohľadom na národné špecifiká.

Autormi správy sú eurokomisár pre zamestnanosť a sociálnu inklúziu László Andor a komisárka pre základné práva, občianstvo a spravodlivosť Viviane Redingová. Dokument predstavuje v súlade s tým, čo avizovala EK už vlani – akýsi rámec, v ktorom by sa mali členské štáty vo svojej snahe pohybovať.

Opatrenia však budú musieť v sebe niesť aj číselné vyjadrenia, a to medzi inými aj v súlade so sociálnou agendou stratégie Európa 2020, konštatoval Bruxinfo. Okrem toho v národných plánoch bude musieť byť zahrnuté aj pomenovanie pre najviac problematické regióny, analýza problémov, zaistenie prostriedkov zo štátneho rozpočtu na riešenie integrácie Rómov a stanovenie efektívnych kontrolných systémov.