Navarro: EÚ-27 by si mala oddýchnuť

 

Krátka správa

Podľa vysokého úradníka španielskej vlády by si EÚ mala po plánovanom vstupe Bulharska a Rumunska dať „pauzu“ a minimálne desať rokov sa sústrediť na vlastnú konsolidáciu. Na seminári v Madride o hraniciach Európy Štátny tajomník pre európske záležitosti španielskeho ministerstva zahraničných vecí Albert Navarro uviedol, že „EÚ bude potrebovať minimálne 10 rokov, aby sa skonsolidovala s 27 členskými štátmi a opäť získala dôveru svojich občanov.“

Bulharsko a Rumunsko by mali vstúpiť do EÚ 1. januára 2007, hoci obom krajinám hrozí ročný odklad kvôli nedostatočnému pokroku v oblasti kľúčových reforiem. Členstvo v Európskej únii by neskôr mali získať aj Chorvátsko, Turecko a krajiny Západného Balkánu.

„Ak je EÚ budova, ku ktorej pristavujeme ďalšie poschodia”, v tejto fáze musíme podľa Navarrovho názoru „spevniť jej základy”. Navarrov postoj korešponduje s názormi mnohých politikov a predstaviteľov EÚ-15, ktorí sú presvedčení, že Únia už dosiahla hranice svojej absorpčnej kapacity.

Európsky parlament vyzval Komisiu, aby do 31. decembra 2006 pripravila správu, ktorá určí princípy, základné pre koncept „absorpčnej kapacity” EÚ.